SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtib

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Divan kaleminde kâtiplik yaptığı için Sâ’ib-i Kâtib diye tanındı. Sultan III. Mustafa devrinde (1757-1774) vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz Efendi (Erdem 1994: 178), bir na’t-ı şerifinden iki beyti örnek vererek nazma ve nesre kudreti olan, bazen güzel şiirler kaleme alan bir şair olduğunu belirtmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1438.

Cunbur, Müjgân (2007). “Sâ’ib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 445.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 178.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 415.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/527.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Sâib Efendi”. C. 7.İstanbul: Dergâh Yay. 424. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

[Na’t-ı Şerîf]

Işkın ser-tâc-ı devlet olmasun mı yâ Resûla’llâh*

Şevkin tâc-ı sa’âdet olmasun mı yâ Resûla’llâh*

Şefî’ü’l-müznibînken asr-ı mahşerdesin Sâ’ib*

Taleb-kâr-ı şefâ’at olmasun mı yâ Resûla’llâh

* Mısranın vezni kusurludur.

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 178.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
2REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
3RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765Doğum YeriGörüntüle
4Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YılıGörüntüle
5REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765Doğum YılıGörüntüle
7Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765Ölüm YılıGörüntüle
10Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
11REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865MeslekGörüntüle
12RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765MeslekGörüntüle
13Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
17REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
18RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. 1723 - ö. 1765Madde AdıGörüntüle