SAÎD, Ahmed Saîd Efendi

(d. ?/? - ö. 1708-09/1120)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İskilip'te doğdu. Asıl adı Ahmet'tir. Eğitim aldığı sırada uzun yıllar seyahat etmiştir. Seyahatlerinden kaynaklı olduğu tahmin edilen "elsine-i garîbe" (garip, duyulmamış diller) ye vakıftır. Uzun süre Şam hazinesinde ruznamçeci ve mukataacı olarak görev yaptı. 1120/1708-09 yılında Şam'da vefat etti. (Arslan 1994:100). Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. (Arslan 1994:100). Safayî, Sa'id'in başarılı bir şair olduğu görüşündedir. (Çapan 2005: 292)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Dil-i mihnet-figârı gör ki her dem hurrem isterler

Sifâl-i sad şikenden feyz-i sahbâ-yı Cem isterler

Zihâm-dârân-ı gamzen ârzû-yı iltiyâm itmez

Cerâhat-zây-ı rîş-i derd olur bir merhem isterler

(Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 100).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDİd. 1864 - ö. 1939Doğum YeriGörüntüle
2İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95Doğum YeriGörüntüle
3İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4HAMDİd. 1864 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
5İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95Doğum YılıGörüntüle
6İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7HAMDİd. 1864 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
8İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95Ölüm YılıGörüntüle
9İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDİd. 1864 - ö. 1939MeslekGörüntüle
11İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95MeslekGörüntüle
12İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896MeslekGörüntüle
13HAMDİd. 1864 - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDİd. 1864 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
17İMÂDÎ, İmâd-zâde Veli Çelebid. ? - ö. 1594-95Madde AdıGörüntüle
18İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle