SAİD

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık Said’in hayatı hakkında bilgi yoktur. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı bilinen âşığın sadece bir şiiri tespit edilebilmiştir. Kocatürk’ün “Destan” adıyla verdiği aynı şiir, Fuat Köprülü tarafından “Yusuf Paşa Destanı” olarak yayımlanmıştır. Âşık Said’in ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.  

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Köprülü, Fuat (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yusuf Paşa Destanı

 

Padişahım olsun kılıcın keskin

işitsin, Hünkârım, a’da da cengin

görmedim cihanda Vezir’in dengin

Urun şahbazlarım der, Yusuf Paşa

 

Gazaya fermanlar etti Zıllu’llah

Âlimler çağırır Narün-min-Allah

Cümle hazır olduk fi-sebilillah

Urun gazilerim der, Yusuf Paşa

 

Amana gel Nemçe, eyleme inat

gelen Yusuf Paşa, kahraman-sıfat

Avn-i Hakk ile bulamazsın necat

Urun yiğitlerim der, Yusuf Paşa

 

Haznedâr’ım alsun gönüllerim

Dîn uğruna fedâ cân ile serim

Bir gaza-yı ekber sizden isterim

Göreyim sizleri der, Yusuf Paşa

 

Yirmi dört gönüllü, Haznedar Ağa

Coşup ağlarım misâl-i derya

Beş yüz iç ağası cümlesi yaya

Urun gazilerim der, Yusuf Paşa

 

Altı yüz tüfenkçi binelli deli

Kargılı, mızraklı, tokmak tüfenkli

Kahraman sıfatlı, arslan yürekli

Urun şahbazlarım der, Yusuf Paşa

 

Ağalarım vardır derya misali

Hazır ol vaktine Nemçe Kralı

Devr-i zamanenin Rüstem-i Zâl’i

Geldim bak üstüne der, Yusuf Paşa

 

Gelmemiş cihana böyle bir vezir

Nemçe Kralın etmek ister esir

Bir elinde altın, birinde şimşir

Sizlerden isterim der, Yusuf Paşa

 

Sancağ-ı saadet gelip Vidin’e

Mehadiye, Temişvar’a, Budin’e

Nusret alemini dikti bu dîne

Zafer arzularım der Yusuf Paşa

 

Çerkeş Paşa hemen eyledi ferman

Dinî bir uğruna cümlemiz kurbân

Böylece düşmana oldular revân

Halka nidâ edip der Yusuf Paşa

 

Serasker Paşa’yı edince tâyin

Memiş Paşa’yı da eyledi muîn

Düşmanın kanından lâ’l oldu zemîn

Aferin der gaziler der Yusuf Paşa

 

Evvel İç Ağası yürüdü birden

Din uğruna geçti cân ile serden

Yusuf Paşa erdi tebdil geriden

Urunuz koçlarım der Yusuf Paşa

 

Kılıçlar parlayıp toplar atıldı

İki asker birbirine katıldı

Erişti bak nusret birden alındı

Şükür der Hak Yezdan’a Yusuf Paşa

 

Yeniçeri kullar(ı) atar tufengi

Görmedi cihanda kimse bu cengi

Her biri gazi aldı cifte çelengi

Gazanız mübarek der Yusuf Paşa

 

Kurdu cenk pazarı, halk oldu şadan

Semada melekler bu cenge hayran

Cennet kapısını açmıştır Rıdvan

Huriler bekleşir der Yusuf Paşa

 

Bozulup küffârın tedbiri şaştı

On dokuz bin küffâr kılıçtan geçti

Çoğu esir olup vâfiri kaçtı

Urun gazilerin der Yusuf Paşa

 

Bir gaza olmuştur Hakk’a merdane

Beş doğursun böyle doğuran ana

Zapt olundu cümle topla cephane

Müjde Padişahım der Yusuf Paşa

 

Yusuf Paşa sensin sahib-i umûr

Tedbirinde yoktur zerrede kusur

Gayretullah şimdi eyledi zuhur

Şükür hamdilillah der Yusuf Paşa

 

Şevketli padişah sûr eyle ferman

Mesrur ola dursun cümle cihan(ı)yân

okunsun duada Gazi Hamid Han

Gazisin Hünkarım der, Yusuf Paşa

 

Âşık Said eyle sıdk ile dua

Canını yolunda eyledi feda

Nice fütühatlar göstere Huda

Budur hep niyazım der, Yusuf Paşa

Köprülü, Fuat (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 411-413.