SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâde

(d. ?/? - ö. 1286/1869)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mehmed Sa'îd Efendi'dir. Çarşambalı Hacı Molla-zâde Sâlih Efendi'nin oğlu ve Üsküdarlı Şeyh Nasûhî Efendi'nin torunudur. Sicill-i Osmânî dedesinin adını İbrâhim Efendi olarak vermektedir (Mehmed Süreyya 1311: 47). Nasûhî-zâde, Çarşambalı-zâde ve Hacı Mollacık-zâde sanlarıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü ve kadılık sınıfına geçti. 1259/1843'te Kudüs, 1268/1252'de Mısr-ı Kahire ve 1271/1855 tarihinde Mekke kadılıklarında bulundu. 1280/1863 tarihinde Ticârethâne Meclisi müftülüğüne atandı. 1286/1869 yılında İstanbul'da vefat etti.

Mehmed Süreyya'ya göre ilim ve irfanı, şiir ve fesahati, güzel ahlakı kendisinde toplamış bir zat idi ( 1311: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aldatup lâf u güzâfına inandırdı beni

Va'de-i vasl ile hayli oyalandırdı beni

Ruh-ı hoy-kerdesini lâleye benzetmiş idim

Anda yok bûy-ı vefâ deyü utandırdı beni

Celb-i hûbâna sebebdir diyerek pîr-i mugân

Âl ile bâde-i gül-renge boyandırdı beni

Kâle-i sabrı alup virdi nukûd-ı eşki

Hâcegî-zâde dolâb ile dolandırdı beni

Pûte-i aşk u mahabbetde Sa'îdâ dilber

...... mollâ gibi kâl eyledi yandırdı beni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 197.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YeriGörüntüle
2H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
4MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YılıGörüntüle
5H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Ölüm YılıGörüntüle
8H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52MeslekGörüntüle
11H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909MeslekGörüntüle
13MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle
17H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle