SA'ÎD, Sa'îd Efendi

(d. ?/? - ö. 1844/1260)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Sa’îd’dir. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır’ın ünlü âlimlerinden Piranlı Ömer Efendi’nin torunlarındandır. Babasının adı Mehmed’dir. Diyarbakır’da medrese eğitimi görerek icazet aldı. Uzun yıllar memleketinde müderrislik yaptı. Diyarbakır’ın önemli âlimlerinden biridir. 1260/1844 yılında Diyarbakır’da vefat etti (Güner 2003: 29; Beysanoğlu 1996: 298).

Şiirine örnek Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip, N. Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey semâhatlü efendim hazret-i sa'd-ahterim

V’ey hamîdü’l-hulk ü tevfîk-i Hudâ’ya mazharım

Pâye-i pîş-tahta-yı zât-ı hamîdü’l-hulkına

Eyler inhâ-yı hulûs-ı tâm kilk-i kemterim

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 29.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
2LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752Doğum YeriGörüntüle
3ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
5LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752Doğum YılıGörüntüle
6ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Ölüm YılıGörüntüle
8LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824MeslekGörüntüle
11LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752MeslekGörüntüle
12ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle
17LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1752Madde AdıGörüntüle
18ŞERÎFÎ, Şerif Çelebid. ? - ö. 1523-24Madde AdıGörüntüle