SA'ÎD, Topkapılızâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1721/1134)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde Sa'îd mahlasını kullandı. İstanbul'da doğdu. Babası İzmir Darphane Emîni Topkapılı Ahmed Efendi’dir. Râmiz Tezkiresi (1994: 162) ve Sicill-i Osmânî'de (1996: 1439) asıl ismi yanlışlıkla Ahmed olarak geçmektedir. Hattat divan şairlerindendir. Hat talimine Sultân III. Ahmed ve I. Mahmûd devri hattatlarından Eburreşîd unvanıyla tanınan Eğrikapılı Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin (ö. 1756) yanında başladı. Ayrıca Mehmed Râsim Efendi’den Farsça dersleriyle beraber devrin önemli mantıkçı din adamlarından Yanyalı Esad Efendi’den (ö. 1730-31) diğer ilimler alanında ders aldı. 

Bir kutlama münasebetiyle İstanbul’a gelen İran Elçisini karşılamakla görevlendirilen hocası Esad Efendi ve İran Sefiri Sâmi Efendi’nin sohbetlerine katılma fırsatı buldu. Yetenekleri İran Sefiri Sami Efendi tarafından da görüldü. 1134/1721'de İstanbul'da vefat etti ve Ahmet Paşa Camii Mezarlığına defnedildi. Vefatı için Müstakimzade (ö. 1782), “Hicret-i vuslat" (1134) terkibiyle tarih düşürdü. Mezar taşında hocası Râsim Efendi’nin hattı yer almaktadır.

Sa'îd, Râmiz’in deyişiyle, genç yaşta kendini tanıtma fırsatı bulan, nazımda ve nesirde temiz üslubuyla dikkati çeken bir şairdir (Erdem 1994: 162). Hadaset-i Sinnî Risâlesi adlı bir eserinin bulunduğunu söylense de (Karatay 2008: 384) kütüphanelerde bu eserin örneği yoktur.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1439.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay. 162

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013

Eserlerinden Örnekler

Çıkdı eşküm çarha taraf devre-i nezzâreden

Tâsa vardı âb-ı çeşmüm halka-i fevvâreden

Böyle tîz oldukça şemşîr-i zebân-tîrimüz

Kurtılur mu hâtır-ı hâsed Saîdâ yâreden

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 384.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Doğum YeriGörüntüle
2SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971Doğum YeriGörüntüle
4Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Doğum YılıGörüntüle
5SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971Doğum YılıGörüntüle
7Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Ölüm YılıGörüntüle
8SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
9Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971Ölüm YılıGörüntüle
10Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943MeslekGörüntüle
11SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913MeslekGörüntüle
12Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971MeslekGörüntüle
13Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Madde AdıGörüntüle
17SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
18Kılıç Ali (Emrullahzade Asaf)d. 1888 - ö. 14 Temmuz 1971Madde AdıGörüntüle