SA'ÎD, Topkapılı-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1134/1721)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde Sa'îd mahlasını kullandı. İstanbul'da doğdu. Babası İzmir Darphane Emîni Topkapılı Ahmed Efendi’dir. Râmiz Tezkiresi (1994: 162) ve Sicill-i Osmânî'de (1996: 1439) asıl ismi yanlışlıkla Ahmed olarak geçmektedir. Hattat divan şairlerindendir. Hat talimine Sultân III. Ahmed ve I. Mahmûd devri hattatlarından Eburreşîd unvanıyla tanınan Eğrikapılı Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin (ö. 1756) yanında başladı. Ayrıca Mehmed Râsim Efendi’den Farsça dersleriyle beraber devrin önemli mantıkçı din adamlarından Yanyalı Esad Efendi’den (ö. 1730-31) diğer ilimler alanında ders aldı. 

Bir kutlama münasebetiyle İstanbul’a gelen İran Elçisini karşılamakla görevlendirilen hocası Esad Efendi ve İran Sefiri Sâmi Efendi’nin sohbetlerine katılma fırsatı buldu. Yetenekleri İran Sefiri Sami Efendi tarafından da görüldü. 1134/1721'de İstanbul'da vefat etti ve Ahmet Paşa Camii Mezarlığına defnedildi. Vefatı için Müstakim-zade (ö. 1782), “Hicret-i vuslat" (1134) terkibiyle tarih düşürdü. Mezar taşında hocası Râsim Efendi’nin hattı yer almaktadır.

Sa'îd, Râmiz’in deyişiyle, genç yaşta kendini tanıtma fırsatı bulan, nazımda ve nesirde temiz üslubuyla dikkati çeken bir şairdir (Erdem 1994: 162). Hadaset-i Sinnî Risâlesi adlı bir eserinin bulunduğunu söylense de (Karatay 2008: 384) kütüphanelerde bu eserin örneği yoktur.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1439.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay. 162.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çıkdı eşküm çarha taraf devre-i nezzâreden

Tâsa vardı âb-ı çeşmüm halka-i fevvâreden

 

Böyle tîz oldukça şemşîr-i zebân-tîrimüz

Kurtılur mu hâtır-ı hâsed Saîdâ yâreden

(Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
2Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Doğum YeriGörüntüle
4HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
5Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Doğum YılıGörüntüle
7HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
8Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Ölüm YılıGörüntüle
10HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60MeslekGörüntüle
11Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973MeslekGörüntüle
13HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIFZÎ, Hıfzî Ağa / Hıfzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
17Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Madde AdıGörüntüle