SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDE

(d. ?/? - ö. 1727-28/1140)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Belgradlıdır. Tezkire-i Şuara-i Mevleviyye ile Semahane-i Edeb'de, şairin adı Sa'îdâ, diğer kaynaklarda Sa'îd şeklinde geçer. Belgrad Mevlevihanesi şeyhi Avnî Dede'den ders aldı. Onun vefatından sonra bu mevlevihanenin şeyhliğini üstlen­di. Kaynaklardan Semahane-i Edeb  (Ali Enver 1309: 93) ile Sicill-i Osmanî'de, şairin 1140/1727-28 yılında şehit olduğu (Mehmet Süreyya 1308-15: III/28). Tezkire-i Şuara-i Mevleviyye'de de Macaristan'ın Belgrad'ı istila ettiği günlerde müritlleriyle şehit edildiği yazılıdır (Genç 2000: 231). Belgrad Mevlevihanesi şeyhi S'aîdâ Dede'nin müritleriyle öl­dürülmesini Esrar Dede şöyle anlatır:

Devlet anun k'ola ol Sultân-ı uşşâka mürîd

Ol Sa'îd ü cümle etba'ı vü işbâ'ı saîd (Genç 2000: 231). 

Elde Türk­çe bir beyti bulunmaktadır.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semahane-i Edeb. İstanbul: Alem Matbaası. 93.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 195.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 230.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam  C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. IV/2577.

Mehmed Süreyya (1308-15). Sicill-i Osmânî. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire. III/28.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Safha-i rûy-ı cihân-efrûzuna cânânumun

Dest-i kudret bir kalem çekmiş de ebrû koymuş ad

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 230.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YeriGörüntüle
2NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
4ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YılıGörüntüle
5NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
7ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
10ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
11NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
12HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
13ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle
17NÂŞİD, Mehmedd. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
18HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle