SA'ÎDE HANIM, İstanbullu

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hanımlara Mahsus Gazete'nin 19 Ağustos 1311/31 Ağustos 1895 tarihli ilk sayısında Sultan II. Abdulhamîd için Cülûsiyye başlıklı bir şiiri yayımlanmıştır. Bu şiirde K. Sa'îde imzası görülmektedir. Burada K. harfinin hangi ismin kısaltması olduğu da tespit edilememiştir. Sa'îde Hanım'ın hayatı ve ölüm tarihi hakkında başka bilgi yoktur.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKKAD Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba Cülûsiyye'den

Kâbil olsa söylemek duyduğumuz mes'adeti

Böyle bir günde ki âfâka meserret yağıyor

Yâd edip şevk ile bir hâmî-i pür-mefhareti

Der idik işte cihân hiss-i meserret tadıyor

Yâ İlâhi sen o Sultân Hamîd Hân'ı

Ser-i islâma mufahhar kılarak çok günler

Eyle mesrûr cümleyi halka-i islâmiyânı

Yerde gökde bu du'âya çünki âmîn derler

(Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKKAD Yay. 191.)