ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1280\'den sonra/1863\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süleymaniye’de doğdu. Asıl adı Mustafa Şükrî Efendi’dir. Şâkî mahlasıyla şiirler yazdı. 1252’de İstanbul’a gelerek tahsile başladı. Daha sonra Vâlide Sultan’ın İstanbul’da Fazlı Paşa adlı yerde inşa ettirdiği Dârülmasârif adlı mektepte hocalığa başladı. Fatîn Tezkiresi’nin basıldığı sıralarda yani 1271’de Topkapı Saray-ı hümayunu hademesi hocalığına geçti. Sicill-i Osmânî’ye göre 1280/1863’ten sonra vefat etti (Aktan vd. 1996: 144).
Âlim ve şair idi. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Subh dem açdı sabâ bend-i nikâb-ı gonce
İtdi ta‘tîr-i çemen ıtr-ı gül-âb-ı gonce


İtdi âvâz-ı gelû-gîr-i nevâ-yı bülbül
Cümle zâğ u zağanı mest u harâb-ı gonce

Bezm-i âfâka sabâ müjde-resân oldu kim
Açdı leb nâz u tebessümle cenâb-ı gonce

Perdede kalmış idi bend-i hacel ile hele
Gayret-i hüsnü bu dem açdı hicâb-ı gonce

Şükriyâ fasl-ı rebi‘ ile haber geldi hemân
Gitdi evrâk-ı hazân geldi kitâb-ı gonce
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014]. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YeriGörüntüle
2KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
4FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YılıGörüntüle
5KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
7FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
10FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
11KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895MeslekGörüntüle
13FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Madde AdıGörüntüle
17KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle