ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1280\'den sonra/1863\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Süleymaniye’de doğdu. Asıl adı Mustafa Şükrî Efendi’dir. Şâkî mahlasıyla şiirler yazdı. 1252’de İstanbul’a gelerek tahsile başladı. Daha sonra Vâlide Sultan’ın İstanbul’da Fazlı Paşa adlı yerde inşa ettirdiği Dârülmasârif adlı mektepte hocalığa başladı. Fatîn Tezkiresi’nin basıldığı sıralarda yani 1271’de Topkapı Saray-ı hümayunu hademesi hocalığına geçti. Sicill-i Osmânî’ye göre 1280/1863’ten sonra vefat etti (Aktan vd. 1996: 144).
Âlim ve şair idi. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Subh dem açdı sabâ bend-i nikâb-ı gonce
İtdi ta‘tîr-i çemen ıtr-ı gül-âb-ı gonce


İtdi âvâz-ı gelû-gîr-i nevâ-yı bülbül
Cümle zâğ u zağanı mest u harâb-ı gonce

Bezm-i âfâka sabâ müjde-resân oldu kim
Açdı leb nâz u tebessümle cenâb-ı gonce

Perdede kalmış idi bend-i hacel ile hele
Gayret-i hüsnü bu dem açdı hicâb-ı gonce

Şükriyâ fasl-ı rebi‘ ile haber geldi hemân
Gitdi evrâk-ı hazân geldi kitâb-ı gonce
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 10.07.2014]. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YeriGörüntüle
4RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YılıGörüntüle
7RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.MeslekGörüntüle
11HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
12NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
13RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Madde AdıGörüntüle
17HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
18NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Madde AdıGörüntüle