ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Cerrahlık ile meşgulken 1265/1849 yılında sûr-ı hümayun hizmetinde bulunmakla taltif olunarak Hicaz’a kaftan ağası oldu. Buradaki görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü. Bilecik ve Denizli kaymakamlıklarında bulundu. 1265/1849 senesinde Tekirdağ kaymakamlığına tayin edildi. İstanbul’a döndü. 1273/1857’de sûr-ı hümayunda hizmete davet edildi ve kendisine mirmiranlık verildi. Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına doğru vefat etti.

Kaynakça

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şâkir”. C. 8. İstanbul: Dergah Yay. 101.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Teceddüd eyledi sâl-i ferah-bahşâ-yı şevk olsun
Sürûr u sûr-ı nev ile cihânbân-ı felek-şâna


O hâkân-ı zamânın vasfını ta’dâd ne mümkündür
Suhândan aczini izhâr iderler hep zarîfâne

Kerâmetle zekâvetle adâletle sehâvetde
Tefevvük eyledi cümle mülûk-ı âl-i Osmân’a

Beni reddeylemez hâşâ kerem eyler bu târîhde
İde Vehhâb mübârek sâlini Abdülmecîd Hân’a
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 236.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Doğum YeriGörüntüle
2Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
4Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Doğum YılıGörüntüle
5Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Ölüm YılıGörüntüle
8Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964MeslekGörüntüle
11Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859MeslekGörüntüle
13Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Madde AdıGörüntüle
17Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Madde AdıGörüntüle