ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Cerrahlık ile meşgulken 1265/1849 yılında sûr-ı hümayun hizmetinde bulunmakla taltif olunarak Hicaz’a kaftan ağası oldu. Buradaki görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü. Bilecik ve Denizli kaymakamlıklarında bulundu. 1265/1849 senesinde Tekirdağ kaymakamlığına tayin edildi. İstanbul’a döndü. 1273/1857’de sûr-ı hümayunda hizmete davet edildi ve kendisine mirmiranlık verildi. Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına doğru vefat etti.

Kaynakça

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şâkir”. C. 8. İstanbul: Dergah Yay. 101.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Teceddüd eyledi sâl-i ferah-bahşâ-yı şevk olsun
Sürûr u sûr-ı nev ile cihânbân-ı felek-şâna


O hâkân-ı zamânın vasfını ta’dâd ne mümkündür
Suhândan aczini izhâr iderler hep zarîfâne

Kerâmetle zekâvetle adâletle sehâvetde
Tefevvük eyledi cümle mülûk-ı âl-i Osmân’a

Beni reddeylemez hâşâ kerem eyler bu târîhde
İde Vehhâb mübârek sâlini Abdülmecîd Hân’a
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 236.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Doğum YeriGörüntüle
2Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YeriGörüntüle
3Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Doğum YılıGörüntüle
5Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YılıGörüntüle
6Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Ölüm YılıGörüntüle
8Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Ölüm YılıGörüntüle
9Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949MeslekGörüntüle
11Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960MeslekGörüntüle
12Cem Kertişd. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Madde AdıGörüntüle
17Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Madde AdıGörüntüle
18Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle