SALÂHÎ, Hüseyin

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin’dir. Tırhala’da doğdu. Kadılık görevlerinde bulundu. Salâhî, Türkçenin yanında Çağatayca ve Farsça şiirleri vardır. Ahdî, onun, inşalarını, gazel, mesnevi, lugaz ve muammalarını övmekte­dir (Solmaz 2009: 204).

Kaynakça

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html [Erişim Tarihi: 22.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Duhter-i rez ayagı meclisde hınnâlanmasun

Hâne-i dilde metâ’-ı sabrı yagmalanmasun

Rûy-i cânânı görelden gitdi gelmez ‘akl u dil

Kimseler yârı bu cehl ile temâşâlanmasun

Hîle idüp bakmasun yâre gözüm görmez diyü

Göz göre zâhid bize igende i’mâlanmasun

Görsün ol la’l-i leb-i dil-ber safâsı hâletin

Meclis içre bâde-i hamrâ musaffâlanmasun

Dün vefâ ‘ahdi mi kılmışdun Salâhî bendene

Himmet eyle gel bugün ol va’de ferdâlanmasun

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html [Erişim Tarihi: 22.02.2014]. 204)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Doğum YeriGörüntüle
2RUMÛZÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Doğum YılıGörüntüle
5RUMÛZÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
7BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Ölüm YılıGörüntüle
8RUMÛZÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
10BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52MeslekGörüntüle
11RUMÛZÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
13BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUMÛZÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Madde AdıGörüntüle
17RUMÛZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle