Salâhî, Salâhaddîn

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

I. Mahmud zamanında (1730-1754) sır kâtibi oldu ve görevi devam ederken vefat etti. Şairin hayatına dair başka bilgiye ulaşılamamıştır. Âdâb-ı Zurefâ’daki bilgilere göre (Erdem 1994. 191) yetkin, nüktedan bir şair olan Salâhî, I. Mahmud’un cülusuna Örnekler kısmında verilen tarihi düşürmüştür.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâ’sı. Ankara: AKM Yay. 191.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumMehmed Süreyya (1311).

Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 3: 233.an, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2387.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI
Yayın Tarihi: 14.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Didi gül-bâng-i senâ ile Salâhî târîh

Şevket-efrûz cülûs eyledi Sultân Mahmûd (sene 1143)

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâ’sı. Ankara: AKM Yay. 191.