SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlu

(d. 1924 / ö. 2003)
âşık
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)

20. yüzyıl âşıklarındandır. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan âşık Salahlı Paşa 1924 yılında Gazah bölgesinin Daş-salahlı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 1993:156). Âşığın adı Paşa Yunusoğlu olarak geçmektedir (Namazov 2004: 336). 1930'lu yıllarda Daş-salahlı köyünde ortaokul eğitimini tamamlayan Salahlı Paşa 2003 yılında vefat etmiştir.

Salahlı Paşa çok erken yaşlarda halk edebiyatına ilgi duymaya başlamış, eserlerini ise 1950'li yıllardan itibaren vermeye başlamıştır. Salahlı Paşa, geraylı ve koşma tarzında söylediği şiirleri ile tanınmaktadır. Salahlı Paşa Samed Vurğun'un "Ceyran" şiirine yazıdığı nazirelerle tanınmaktadır (Namazov 2004: 336). Daha çok aşk konularında şiirler söylemiştir (Tan 2011: 302). Salahlı Paşa "Unutdun" adlı geraylısından sevgilinin vefasızlığından bahsetmektedir. "Çağında" adlı koşmasında ise sevdiği kıza medhiyeler düzmektedir. 20. yüzyıl âşıklarından Salahlı Paşa şiirlerinde Âşık Paşa, Paşa Salahlı, Salahlı, Paşa mahlaslarını kullanmıştır.

Kaynakça

Namazov, Qara. (2004). Aşıqlar. I. Kitab. Bakı: Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü.

Sakaoğlu Saim, A. B. Alptekin, E Şimşek, V. Muhtaroğlu. (Akt. Rıdvan Öztürk, Ali Duymaz) (1993). "Salahlı Paşa", Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım 3), Azerbaycan Türk Edebiyatı III, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.,156.

Sakaoğlu Saim, A. B. Alptekin, E. Şimşek (1986). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri. C.II. İstanbul: Halk Kültürü.

Tan, Nail (2011). "Âşık İslam Erdener’in Şiir Defterinde Azerbaycanlı Şair Ve Âşıkların Şiirleri”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (Azerbaycan Özel Sayısı-I), Ocak-Haziran. 289-302.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NURSAN ILDIRI
Yayın Tarihi: 19.09.2018

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYN HÜSEYNOVd. 1923 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
2KEDERÎ, Abuzer Yılmazd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DERMANÎ, Ahmet Bitekerd. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hacıhasanoğlu, Muzafferd. 1924 - ö. 17 Ocak 1985Doğum YılıGörüntüle
5Feyzi Halıcıd. 15 Şubat 1924 - ö. 9 Ekim 2017Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Şentürkd. 1924 - ö. 19 Mart 2009Doğum YılıGörüntüle
7Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Karabulutd. 1925 - ö. 11 Haziran 2003Ölüm YılıGörüntüle
9SEFİL SELİMÎ, Ahmet Günbulutd. 26.08.1933 - ö. 30.12.2003Ölüm YılıGörüntüle
10ZİYA ÖZDAĞd. 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YAKUTÎ, Hacer Alioğlud. 11.07.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ABBUD İSMAİLd. 1905 - ö. 10.09.1986MeslekGörüntüle
13SALİH TEKEd. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEKSED KASIMOVd. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDİM, Nedim Abbaszaded. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHİRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AKINCI, İbrahim Akıncıd. 01.07.1898 - ö. 24.07.1959Madde AdıGörüntüle
18DİVÂNÎ, İhsan Kılıçd. 1919 - ö. ?Madde AdıGörüntüle