SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlu

(d. 1924 / ö. 2003)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

20. yüzyıl âşıklarındandır. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan âşık Salahlı Paşa 1924 yılında Gazah bölgesinin Daş-salahlı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 1993:156). Âşığın adı Paşa Yunusoğlu olarak geçmektedir (Namazov 2004: 336). 1930'lu yıllarda Daş-salahlı köyünde ortaokul eğitimini tamamlayan Salahlı Paşa 2003 yılında vefat etmiştir.

Salahlı Paşa çok erken yaşlarda halk edebiyatına ilgi duymaya başlamış, eserlerini ise 1950'li yıllardan itibaren vermeye başlamıştır. Salahlı Paşa, geraylı ve koşma tarzında söylediği şiirleri ile tanınmaktadır. Salahlı Paşa Samed Vurğun'un "Ceyran" şiirine yazıdığı nazirelerle tanınmaktadır (Namazov 2004: 336). Daha çok aşk konularında şiirler söylemiştir (Tan 2011: 302). Salahlı Paşa "Unutdun" adlı geraylısından sevgilinin vefasızlığından bahsetmektedir. "Çağında" adlı koşmasında ise sevdiği kıza medhiyeler düzmektedir. 20. yüzyıl âşıklarından Salahlı Paşa şiirlerinde Âşık Paşa, Paşa Salahlı, Salahlı, Paşa mahlaslarını kullanmıştır.

Kaynakça

Namazov, Qara. (2004). Aşıqlar. I. Kitab. Bakı: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü.

Sakaoğlu Saim, A. B. Alptekin, E Şimşek, V. Muhtaroğlu. (Akt. Rıdvan Öztürk, Ali Duymaz) (1993). "Salahlı Paşa", Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım 3), Azerbaycan Türk Edebiyatı III, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., s. 156.

Sakaoğlu Saim, A. B. Alptekin, E. Şimşek (1986). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri. II. Cilt. İstanbul: Halk Kültürü.

Tan, Nail (2011). "Âşık İslam Erdener’in Şiir Defterinde Azerbaycanlı Şair Ve Âşıkların Şiirleri”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (Azerbaycan Özel Sayısı-I), Ocak-Haziran, s. 289-302.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NURSAN ILDIRI
Yayın Tarihi: 19.09.2018

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930'lu yıllar - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ELES ŞİRİN OĞLU/ELES BOZALKANLId. 1870 - ö. 1938Doğum YeriGörüntüle
3FEDAî, Durmuş Ali Özkaled. 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995Doğum YılıGörüntüle
5HALİL, Halil İbrahim Bacakd. 1924 - ö. 20.08.2008Doğum YılıGörüntüle
6Ozankan, Cenapd. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Doğum YılıGörüntüle
7PAŞA ELİF, Elif Kamand. 1915 - ö. 31.07.2003Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ ATEŞd. 1951 - ö. 06.01.2003Ölüm YılıGörüntüle
9PERİHAN POLATd. 1924 - ö. 2003Ölüm YılıGörüntüle
10MUHAMMEDÎ BAĞIRÎd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İSLAM, İslam Erdenerd. 1921 - ö. 25.11.1995MeslekGörüntüle
12TUFAN GÜVELd. 1923 - ö. 1946MeslekGörüntüle
13KOCAOĞLU, Ali Kocaoğlud. 09.03.1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERTLİ MUSTAFA/GARİP MUSTAFA/BÜLBÜL SESLİ/YEMİNî, Mustafa Sülükd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MECZUBÎ, Nuri Doğruyold. 08.02.1930 - ö. 20.04.2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LUTFÎ PAŞAd. 1488? - ö. 1563-64Madde AdıGörüntüle
17ÂBİDİN PAŞAd. 1843 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
18PAŞA/PAŞA DAYI/METİNÎ, İsmail Metind. 1928 - ö. ?Madde AdıGörüntüle