SÂLİH, Sâlih Rif'at

(d. ?/? - ö. 1326/1908)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

19. yüzyılda yaşamış İştipli bir şeyhtir. Muhammed Nûrülarabî'nin halifelerindendir. Kendi bina ettiği dergâhta öğrencilerine ders vererek hayatını geçirdi. 1326/1908 yılında vefat etti. Kendi bina ettirdiği dergâhın haziresinde medfundur.

Mürettep Dîvân'ı ve sufi ıstılahlarına dair risalesi vardır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mesnevi

Hudâyâ sana hamd olsun seninle

Yine sensin seni hâmid seninle

Zuhûrun bâtın oldı zâhirinle

Kim malûm oldu âhirinle

Vücûdunla döner encüm felekler

Bütün şem-i vücûhundur dilekler

Habîbin mazharındandır zuhûrun

Hurûşa geldi deryâ-yı butûnun

Sana mir'ât olupdur çünki zâtı

Tecelî kıldın anınla sıfâtı

Kamu efâl ü ahkâm ile esmâ

Ol oldu mazhar-ı cümle müsemmâ

...

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 108.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
2Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017Doğum YeriGörüntüle
3Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Doğum YeriGörüntüle
4ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
5Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017Doğum YılıGörüntüle
6Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Doğum YılıGörüntüle
7ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
8Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017Ölüm YılıGörüntüle
9Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Ölüm YılıGörüntüle
10ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
11Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017MeslekGörüntüle
12Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988MeslekGörüntüle
13ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ADLÎ, Şeyh Hasan Adlullah Efendid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17Recep Bulutd. 1923 - ö. 4 Aralık 2017Madde AdıGörüntüle
18Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Madde AdıGörüntüle