SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Musulludur. Sâmi Yunus Bey’in oğludur. Safâyî, tezkiresinde Sâlih Efendi’den asrın şuarâsından diye bahsettiği için şairin 18. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Döneminde beğenilen şiirler yazdığı belirtilir (Çapan 2005: 343). 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şehlevendim rakîbe râm oldu

Dem-i sohbet bana harâm oldu

Kâm-yâb olmak idi maksûdum

Dil-i hod-kâm telh-kâm oldu

Nakd-i cân ile kasd-ı vuslat-ı yâr

Sâlihâ bir hayâl-i hâm oldu

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 343.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES\'AD, Seyyid Mehmed Es\'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YeriGörüntüle
3SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YeriGörüntüle
4ES\'AD, Seyyid Mehmed Es\'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
6SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YılıGörüntüle
7ES\'AD, Seyyid Mehmed Es\'ad Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Ölüm YılıGörüntüle
10ES\'AD, Seyyid Mehmed Es\'ad Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ES\'AD, Seyyid Mehmed Es\'ad Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Madde AdıGörüntüle
15SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Madde AdıGörüntüle