SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Musulludur. Sâmi Yunus Bey’in oğludur. Safâyî, tezkiresinde Sâlih Efendi’den asrın şuarâsından diye bahsettiği için şairin 18. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Döneminde beğenilen şiirler yazdığı belirtilir (Çapan 2005: 343). 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Şehlevendim rakîbe râm oldu

Dem-i sohbet bana harâm oldu

 

Kâm-yâb olmak idi maksûdum

Dil-i hod-kâm telh-kâm oldu

 

Nakd-i cân ile kasd-ı vuslat-ı yâr

Sâlihâ bir hayâl-i hâm oldu

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 343.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
2BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Doğum YılıGörüntüle
5BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Ölüm YılıGörüntüle
8BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASBÎ, Ebûbekir Efendid. 1738 - ö. 1800-01Madde AdıGörüntüle
14BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Madde AdıGörüntüle
15KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle