SÂLİK, Mehmed Dede

(d. ?/? - ö. 1130/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâlik, Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Halil Dede'nin oğlu ve halifesidir. Asıl adı Mehmed'dir. Şeyhliğinin 42. yılında 1130/1717-18'de vefat etti. Kaynaklarda şiir örneğine rastlanmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1475.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 404.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜZAHİR KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler