SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendi

(d. ?/? - ö. 1894/1311)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Evkaf Bina Emini İstanbullu Sait Efendinin oğludur. On yaşına kadar sıbyan mektebinde okudu, dört yıl Üsküdar rüşdiyesinde tahsil yaptıktan sonra 1274/1858’de Maliye Nezareti Evrak Odasına girdi. 1285/1869’da Esham-ı Umumiye Dairesi Bank Muhasebesine, Düyûn İdare-i Umumiyesi Tahrirat Odası müsevvidliğine, 1294/1878'de Maliyede teşekkül eden İslâhat Komisyonu Umur-ı Tahririyesine memur oldu. 1297/1880'de Maliye Mektubî Kalemi Düyun İdare-i Umumiyesi Şubesi Hulefalığına atandı, bu sıfatla 1311/1894 yılına kadar ayni şubede hiz­met ettikten sonra o yıl içinde vefat etti. Üsküdar'da Tunusbağı'nda Karacaahmed'e giden cadde üzerindeki mezarlığa defnedildi. Üsküdarlı Talât Bey ölümüne "Kabrini pür nûr ide Mevlâ Süleymân Sâlim'in (1311)" mısrasını tarih düşürdü.

Şiirleri genellikle mutasavvıfâne ve hakîmânedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay.

Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Âşık olaldan beri dilde füzûn

Şöyle yanar âteşe cism-i zebûn

Âhım olur kubbe-i çerha sütûn

Bir şererin söndüremez bahr-i hûn

***

Eyledi pâ-der-gil ü ser-der-hevâ

Nakledecek olsam uzar macerâ

***

Ağladı ahvâlime arz ü semâ

Etmediği kalmadı aşkın bana

***

Aşk ne emreylese itmekteyim

Habl-i itaati pekitmekteyim

Hangi yola git dese gitmekteyim

Aşk deyip aşk işitmekteyim

***

Eyledi mecnûn nice âkilleri

Âteşine pota edip dilleri

Eyledi âkil nice bâkilleri

Yaktı uyuttu nice kâmilleri

(Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 325.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YeriGörüntüle
4Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
7Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Ölüm YılıGörüntüle
10Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936MeslekGörüntüle
13Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çağatay Yaşmutd. 23 Kasım 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CEMÎLE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18Ersoy, Mehmet Akifd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Madde AdıGörüntüle