SÂLİM, Yahya Ağa-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sultan I. Mahmud (1696-1754) devri şairlerinden olan Enderunlu Sâlim Bey, Silâhdâr Yahya Ağa'nın oğludur. Tayyar-zâde Atâ Tarihi'nde künyesi Silâhdâr Yahya Ağa-zâde Sefirlili Sâlim Bey olarak belirtilmektedir. Biyografik kaynaklarda doğum, ölüm tarihi ve yeri hakkında bilgi olmayan şairin eserleri hakkında da bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 407.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyar-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi- Târîh-i Enderûn. C.IV. İstanbul. 398.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ALPER
Yayın Tarihi: 14.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şeftâlusı ol kadd-i nihâlün zehebîdir

Velehû

Sabr eyleyelim çâre nedir bitmez iş olmaz

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyar-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi- Târîh-i Enderûn. C.IV. İstanbul. 398.)