ŞÂMÎ, Kınalıoğlu Mustafa Şâmî Bey

(d. ?/? - ö. 983/1560 civarı)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Rüstem Paşa’nın kethüdalığını yapan Şâmî Mustafa Bey, 968/1560 yılı civarında vefat etti. Oğlu Meşâmî de (öl. 993/1585) de kendisi gibi şairdir.

Şâmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler