SÂMÎ

(d. ?/? - ö. 1876-77'de hayatta/1293)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatına dair bir bilgi yoktur. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Sofu-zâde Süleyman Efendi (ö. 1293/1876-77) adına yazılmıştır. Manzumedeki tarihten 1293/1876-77 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Sâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 485.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Sofu-zâde Süleyman Efendi

Ey olan mâ’il-i hestî bu fenâ dünyâda

Çeşm-i ibretle nazar kıl şu harâb-âbâda

Edegör subh u mesâ celb-i rızâ-yı Mevlâ

Son nefesde erişen ancak odur imdâda

Bu Süleymân Efendi ki neşât u zevki

Bir zamân olmuş idi dehrde fevka’l-âde

Tarab-efzûnu idi şehr-i Tırabzon’un hayf

Verdi cellâd-ı ecel âkıbet ömrün bâda

Cebr-i noksân ile târîhini yazdım Sâmî

Merkez-i Huld’u mekân eyledi Sofu-zâde

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 120.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emiroğlu, Kudret Recepd. 14 Ekim 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABDÜŞŞEKÜR DİNÇERd. 1901-1902 - ö. 12.10.1957Doğum YeriGörüntüle
3Münire Danişd. 02 Nisan 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Emiroğlu, Kudret Recepd. 14 Ekim 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ABDÜŞŞEKÜR DİNÇERd. 1901-1902 - ö. 12.10.1957Doğum YılıGörüntüle
6Münire Danişd. 02 Nisan 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Emiroğlu, Kudret Recepd. 14 Ekim 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜŞŞEKÜR DİNÇERd. 1901-1902 - ö. 12.10.1957Ölüm YılıGörüntüle
9Münire Danişd. 02 Nisan 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Emiroğlu, Kudret Recepd. 14 Ekim 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDÜŞŞEKÜR DİNÇERd. 1901-1902 - ö. 12.10.1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Münire Danişd. 02 Nisan 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Emiroğlu, Kudret Recepd. 14 Ekim 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ABDÜŞŞEKÜR DİNÇERd. 1901-1902 - ö. 12.10.1957Madde AdıGörüntüle
15Münire Danişd. 02 Nisan 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle