SÂMÎ

(d. ?/? - ö. 1293/1876-77\'de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatına dair bir bilgi yoktur. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Sofu-zâde Süleyman Efendi (ö. 1293/1876-77) adına yazılmıştır. Manzumedeki tarihten 1293/1876-77 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Sâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 485.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sofu-zâde Süleyman Efendi

Ey olan mâ’il-i hestî bu fenâ dünyâda

Çeşm-i ibretle nazar kıl şu harâb-âbâda

Edegör subh u mesâ celb-i rızâ-yı Mevlâ

Son nefesde erişen ancak odur imdâda

Bu Süleymân Efendi ki neşât u zevki

Bir zamân olmuş idi dehrde fevka’l-âde

Tarab-efzûnu idi şehr-i Tırabzon’un hayf

Verdi cellâd-ı ecel âkıbet ömrün bâda

Cebr-i noksân ile târîhini yazdım Sâmî

Merkez-i Huld’u mekân eyledi Sofu-zâde

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 120.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Hayati Bakid. 17 Ağustos 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Doğum YılıGörüntüle
5Hayati Bakid. 17 Ağustos 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8Hayati Bakid. 17 Ağustos 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hayati Bakid. 17 Ağustos 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Madde AdıGörüntüle
14Hayati Bakid. 17 Ağustos 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Madde AdıGörüntüle