SÂMÎ, Mustafa Sâmî Bey

(d. ?/? - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa Sâmî Bey’dir. Sâmî mahlasını kullandı. Çalışmaya Defterdar Mektubî Kaleminde başladı. Bir müddet bazı vüzeranın kitabetlerinde bulunduktan sonra Viyana Sefareti kâtipliğine atandı. Dönüşünde Âmedî kalemi halifeliğinde bulundu. 1245/1838’de Paris Sefareti başkâtibi oldu. Sonra Posta, 1840’ta Takvimhane Nazırı oldu. Rebiülevvel 1257/1841’de azledildi. Beş yıl mazul kaldıktan sonra 1262/1846’da Ziraat Meclisi azalığına, bir müddet sonra Viyana maslahatgüzarlığına Şevval 1262/1846’da Berlin, 1266/1850’de Tahran sefirliğine getirildi. 1268/1852’de İstanbula döndü. 1271/1855 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri Haydarpaşa Mezarlığı’ndadır.
Avrupa Risâlesi adlı 40 sayfalık eseri Cümadelûlâ 1256/1841’de Takvim-i Vekâyi’ Matbaası’nda basılmıştır.

Kaynakça

Baştuğ, İbrahim (hzl.) (2002). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. IV. Ankara: AKM Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bir derde duçârım ki müdâvâ da bulunmaz
Bir hasta-i hecrim ki tesellâ da bulunmaz


Kıl nâhun-ı takdîre havâle el uzatma
Her ukde-i tedbîr-i temennâ da bulunmaz

Gül bülbül u bülbül de dikenden müte'ezzî
Bu bâğda hiç kayddan âzâde bulunmaz

Jeng-i keder-i âlemi gâfil bilir ancak
Âyine-i sâf dil-i dânâda bulunmaz

Miftâhı teşekkürdür anın Hâlıka Sâmî
Gencîne-i ümmîd bu şekvâda bulunmaz
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]. 215.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Doğum YeriGörüntüle
2AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
3Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Doğum YılıGörüntüle
5AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
6Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Ölüm YılıGörüntüle
8AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
9Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945MeslekGörüntüle
11AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
12Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mahmut Yesarid. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Madde AdıGörüntüle
17AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
18Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle