SÂMÎ, Mustafa Sâmî Bey

(d. ?/? - ö. 1854/1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa Sâmî Bey’dir. Sâmî mahlasını kullandı. Çalışmaya Defterdar Mektubî Kaleminde başladı. Bir müddet bazı vüzeranın kitabetlerinde bulunduktan sonra Viyana Sefareti kâtipliğine atandı. Dönüşünde Âmedî kalemi halifeliğinde bulundu. 1245/1838’de Paris Sefareti başkâtibi oldu. Sonra Posta, 1840’ta Takvimhane Nazırı oldu. Rebiülevvel 1257/1841’de azledildi. Beş yıl mazul kaldıktan sonra 1262/1846’da Ziraat Meclisi azalığına, bir müddet sonra Viyana maslahatgüzarlığına Şevval 1262/1846’da Berlin, 1266/1850’de Tahran sefirliğine getirildi. 1268/1852’de İstanbula döndü. 1271/1855 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri Haydarpaşa Mezarlığı’ndadır.
Avrupa Risâlesi adlı 40 sayfalık eseri Cümadelûlâ 1256/1841’de Takvim-i Vekâyi’ Matbaası’nda basılmıştır.

Kaynakça

Baştuğ, İbrahim (hzl.) (2002). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. IV. Ankara: AKM Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bir derde duçârım ki müdâvâ da bulunmaz
Bir hasta-i hecrim ki tesellâ da bulunmaz


Kıl nâhun-ı takdîre havâle el uzatma
Her ukde-i tedbîr-i temennâ da bulunmaz

Gül bülbül u bülbül de dikenden müte'ezzî
Bu bâğda hiç kayddan âzâde bulunmaz

Jeng-i keder-i âlemi gâfil bilir ancak
Âyine-i sâf dil-i dânâda bulunmaz

Miftâhı teşekkürdür anın Hâlıka Sâmî
Gencîne-i ümmîd bu şekvâda bulunmaz
Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]. 215.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
3REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Doğum YeriGörüntüle
4GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
6REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Doğum YılıGörüntüle
7GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
9REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Ölüm YılıGörüntüle
10GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
12REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689MeslekGörüntüle
13GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
18REV'Î, HÂCİBZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Madde AdıGörüntüle