SÂMİ'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâmi’î’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Edirneli Sâmi’î Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 35b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Yine bu mecmuayla aynı dönemde yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda da Sâmi’î’nin bir gazeli daha bulunmaktadır (Bilgin 2002: 23-24). Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandıkları “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Sâmi’î hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda Edirneli olan şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Bilgin, Üzeyir (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (131a-164b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 23-24.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 35b-36a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Bagruma çeksem seni didüm habîbe lâg ile

Didi göñlüñ hoş ola hoş ola sarmag ile

Gün yüzüñ rûşen olaldan halk içinde her kişi

Gösterürler mâh-ı nev gibi seni barmag ile

Kandeligin kûyuñuñ bildürmez iseñ gam degül

Bu meseldür kim bulurlar Ka’beyi sormag ile

Hem-nişîn olma rakîb-i rû-siyehle her nefes

Ey şeker-leb tûtisin sen hem-dem olma zâg ile

Derdine dermân sor añladı lebüñden Sâmi’î

Ey tabîbüm derd’olan dermân bulur sormag ile

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 35b-36a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
2KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
8KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
14KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Madde AdıGörüntüle
15FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle