ŞÂNÎ

(d. ?/? - ö. 1534-35 ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonu’nun bilgin şairlerindendir. Kemalpaşazâde’den mülâzım olmuş, seçkin ve yetenekli bir danişmend idi. Güzel sesiyle söylediği şarkılarla meşhurdur. Latîfî’ye göre Şîrîn’in hikâyesini nazm ettiği Ferhadnâme adlı bir eseri vardır. Kaynaklarda Kanûnî’nin Bağdat seferi sırasında vefat ettiğinin yazılmasından hareketle 1534-1535 yıllarında öldüğü söylenebilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Ey felek meylün eger câhil ü nâ-dânâ ise

Ben dahı tâ o kadar kâmil ü dânâ degülem

Bana bu cevr nedür ehl-i hüner mi sandun

Ehl-i fazl anladun ise beni hâşâ degülem

Echel-i dûn u denîyüm bana da bir nazar it

Gayrdan humk u belâhette de ednâ degülem

İmtihan eyle beni cehl ile gelsün cehele

Ki gabâvetde bugün kimseye hem-tâ degülem

Mansıb almak nic’olur göstereyüm cühhâle

Cehl ile şimdi hele dahi tüvâne degülem

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 317


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Doğum YeriGörüntüle
4HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Doğum YılıGörüntüle
7HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Ölüm YılıGörüntüle
10HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986MeslekGörüntüle
13HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986Madde AdıGörüntüle