ŞÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/1534-35 ?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonu’nun bilgin şairlerindendir. Kemalpaşa-zâde’den mülâzım olmuş, seçkin ve yetenekli bir danişmend idi. Güzel sesiyle söylediği şarkılarla meşhurdur. Latîfî’ye göre Şîrîn’in hikâyesini nazm ettiği Ferhad-nâme adlı bir eseri vardır. Kaynaklarda Kanûnî’nin Bağdat seferi sırasında vefat ettiğinin yazılmasından hareketle 1534-1535 yıllarında öldüğü söylenebilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey felek meylün eger câhil ü nâ-dânâ ise

Ben dahı tâ o kadar kâmil ü dânâ degülem

Bana bu cevr nedür ehl-i hüner mi sandun

Ehl-i fazl anladun ise beni hâşâ degülem

Echel-i dûn u denîyüm bana da bir nazar it

Gayrdan humk u belâhette de ednâ degülem

İmtihan eyle beni cehl ile gelsün cehele

Ki gabâvetde bugün kimseye hem-tâ degülem

Mansıb almak nic’olur göstereyüm cühhâle

Cehl ile şimdi hele dahi tüvâne degülem

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 317)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519Doğum YeriGörüntüle
2NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YeriGörüntüle
3NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519Doğum YılıGörüntüle
5NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YılıGörüntüle
6NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Doğum YılıGörüntüle
7TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519Ölüm YılıGörüntüle
8NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Ölüm YılıGörüntüle
9NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Ölüm YılıGörüntüle
10TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519MeslekGörüntüle
11NAİLİd. 1864 - ö. 1934?MeslekGörüntüle
12NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764MeslekGörüntüle
13TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519Madde AdıGörüntüle
17NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Madde AdıGörüntüle
18NAKŞî, Nakşî Mustafa Ağad. ? - ö. 1 Ekim 1764Madde AdıGörüntüle