SÂNÎ, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1062/Haziran-Temmuz 1652)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sânî İbrahim Efendi, Manisalı'dır. Gençliğinde eğitim görmek maksadıyla İstanbul'a geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Mihrimah Sultan Medresesi'nde müderrislik yaptı. Şehzade hocalığı yaparken doğum yeri olan Manisa'ya kadı oldu. Azledildikten sonra Recep 1062/Haziran-Temmuz 1652 yılında vefat etti. Devir kaynakları kendisini kişiliği ve şairliği bakımından eleştirir (Yılmaz 2001: 113).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 52.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 124.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.104.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Yılmaz, Kâşif (hzl.)(2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.09.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

'Araknâk oldı tâb-ı mülden ol ruhsâr-ı hüsn-ârâ

Gül-i sürhunda her şeb-nem olur bir âteşîn deryâ

Ne deryâdur ki bir kem katresi cûş u hurûş itse

Habâbından olur âyîne-i âlem-nümâ peydâ

Yine zehr-i sitemdir Sâniyâ bahş etdigi bana

Eger kim sâgrun gönline girsem ben habâbâsâ

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 52)

***

  1.  

Âşık hemîşe şüyûn ile mâtem-âşinâ

Zahm-ı derûnu ola mı hîç merhem-âşinâ

Ümmîd-hâh-ı bûs-ı lebin olmasak olur

Bir mahz-ı âteşiz degiliz zemzem-âşinâ

Sânî ne mümkin eyleye bir âşinâ nigâh

Olsa şuâ-ı mihr-sıfat âlem-âşinâ

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara. AKM Yay. 125.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2Ergun Evrend. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Doğum YeriGörüntüle
4TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5Ergun Evrend. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Doğum YılıGörüntüle
7TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8Ergun Evrend. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Ölüm YılıGörüntüle
10TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901MeslekGörüntüle
11Ergun Evrend. 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711MeslekGörüntüle
13TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ergun Evrend. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
17Ergun Evrend. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bedreddin-zâded. ? - ö. Ekim-Kasım 1711Madde AdıGörüntüle