ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdeli

(d. ?/? - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğde'de doğdu. Asıl adı Mehmed Şânî Efendi'dir. Şiirlerinde Şânî mahlasını kullandı. 1252/1836 senesinde Niğde'de vefat etti.

Hayatı ve görevleri hakkında bilgi bulunmayan Şânî'nin Yeşil Bor Gazetesi'nin 24 Ekim 1949 ve 31 Ekim 1949 tarihlerinde çıkan sayılarına alınan üç şiiri bulumaktadır. Bu şiirlerden birisi murabba, birisi gazel, birisi de müstezattır. Eldeki şiirlerinden yola çıkarak Şânî'nin güçlü bir şair olduğu, mahallileşme akımı tesirinde şiirler yazdığı söylenebilir. Bu şiirlerinde dünya heveslerinin Hakk'a layık bir ömür sürmesine engel olduğu şikayetleri de vardır.

Kaynakça

Gürsoy, B. A. (2007. "Şânî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VIII. Ankara: AKM Yay. 37.

Özmel, İsmail (1990). Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar. Konya: Niğde Valliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zahm-ı sînen başlasın açılmağa güller gibi

Murg-ı dil bed' etdi çün elhâna bülbüller gibi

Geçdi eyyâm-ı zemistân irdi çün fasl-ı bahâr

Lâleler dâğ-ı siyâh urundu fülfüller gibi

Pîr-i nevrûzun benefşe meclisinde baş egip

Lâceverdî tâcını pûş itdi sünbüller gibi

Hâkden baş oynadup tesbîh ider kavm-i çemen

İrişür hû hûları nüh-tâka gulguller gibi

Nergis-i şehlâların süzdi karanfil mest olup

Kıpkızıl dîvâne geldi sürh-rû müller gibi

Yâsemîn-âsâ çemende serviler reftâr idüp

Titredir bâd-ı sabâ agsânı kâküller gibi

Nev-cüvânlar nâz ile azm itdiler bâğ seyrine

Bir birin ta'kîb idüp gûyâ ki fülfüller gibi

Mutrib ile sâkî-i gül-çihre bir de bendeniz

Sebze-zâr üzre safâ kılmakda üç güller gibi

Şâniyâ bezm-i sühanda esb-i tab'ın devrine

Hem-inân olmaz hezârân olsa düldüller gibi

(Özmel, İsmail (1990). Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar. Konya: Niğde Valliği Yay. 52, 53.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fikri Balcıd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şahap Sıtkıd. 2 Nisan 1915 - ö. 4 Eylül 1991Doğum YeriGörüntüle
4Fikri Balcıd. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şahap Sıtkıd. 2 Nisan 1915 - ö. 4 Eylül 1991Doğum YılıGörüntüle
7Fikri Balcıd. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Şahap Sıtkıd. 2 Nisan 1915 - ö. 4 Eylül 1991Ölüm YılıGörüntüle
10Fikri Balcıd. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Şahap Sıtkıd. 2 Nisan 1915 - ö. 4 Eylül 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Fikri Balcıd. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Şahap Sıtkıd. 2 Nisan 1915 - ö. 4 Eylül 1991Madde AdıGörüntüle