ŞÂNÎ, Şânî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edebiyatımızda Şânî mahlasıyla şiir yazmış on iki şair tespit edilmiştir. Bunların altısı 16. yy.’da, üçü de 17. yy.’da yaşamıştır. Diğer üç şairin ise hangi yüzyılda yaşadığı tespit edilememiştir.

Şânî Çelebi 16. yy.’da yaşadı. İstanbul’da doğdu. Şairliği yanında heccav olarak da tanındı. (Sâmî 1311: 2833). Kuloğlu yeniçeri iken sonrasında kendi imkânlarıyla Rodos’ta tımar sahibi oldu (Kılıç 2010: 1409). Şiirleri başarılı değildir. Hicvi çok sert olup, bu alanda kötü bir üne sahiptir.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [Erişim Tarihi 06.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 13.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir ki evbâşı dirüp başına merdâne kopuz

Oturur meygede sadrında emîrâne kopuz

Mutribün yeltesine uydugiçün öksüzinün

Meclis içre yüzini çaldı levendâne kopuz

Çaldum ayagına tolaşdı bagırsagı anun

Karşuna egdügiçün boynını mestâne kopuz

Bir iki pul ile def haylî gerer idi gögsin

Çaldı meclisde yanından anı rindâne kopuz

Rûm abdalı gibi kanzil olup sohbet arar

Sarılup bir nemed içine gedâyâne kopuz

Gûşmâl eyleyeli Şânî anı pîr-i safâ

Bir kıl ile yeder ise uyar oglana kopuz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1409).

Kıt’a

Küp düşüp mey-hâne içre kaldum ayakda müdâm

Bir gözi mestâne gördüm bâde-i hamrâ satar

‘Akl u sabr u ihtiyâr-ı dil metâ’ı kalmadı

Şimdi bâzâr-ı fenâda gönlüm istignâ satar

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.02.2014] (s. 413)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Doğum YeriGörüntüle
2KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Doğum YılıGörüntüle
5KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980MeslekGörüntüle
11KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraMeslekGörüntüle
13Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kurşunlu, Nâzımd. 1911 - ö. 8 Ekim 1980Madde AdıGörüntüle
17KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraMadde AdıGörüntüle