ŞÂNÎ, Şânî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edebiyatımızda Şânî mahlasıyla şiir yazmış on iki şair tespit edilmiştir. Bunların altısı 16. yy.’da, üçü de 17. yy.’da yaşamıştır. Diğer üç şairin ise hangi yüzyılda yaşadığı tespit edilememiştir.

Şânî Çelebi 16. yy.’da yaşadı. İstanbul’da doğdu. Şairliği yanında heccav olarak da tanındı. (Sâmî 1311: 2833). Kuloğlu yeniçeri iken sonrasında kendi imkânlarıyla Rodos’ta tımar sahibi oldu (Kılıç 2010: 1409). Şiirleri başarılı değildir. Hicvi çok sert olup, bu alanda kötü bir üne sahiptir.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [Erişim Tarihi 06.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir ki evbâşı dirüp başına merdâne kopuz

Oturur meygede sadrında emîrâne kopuz

Mutribün yeltesine uydugiçün öksüzinün

Meclis içre yüzini çaldı levendâne kopuz

Çaldum ayagına tolaşdı bagırsagı anun

Karşuna egdügiçün boynını mestâne kopuz

Bir iki pul ile def haylî gerer idi gögsin

Çaldı meclisde yanından anı rindâne kopuz

Rûm abdalı gibi kanzil olup sohbet arar

Sarılup bir nemed içine gedâyâne kopuz

Gûşmâl eyleyeli Şânî anı pîr-i safâ

Bir kıl ile yeder ise uyar oglana kopuz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1409).

Kıt’a

Küp düşüp mey-hâne içre kaldum ayakda müdâm

Bir gözi mestâne gördüm bâde-i hamrâ satar

‘Akl u sabr u ihtiyâr-ı dil metâ’ı kalmadı

Şimdi bâzâr-ı fenâda gönlüm istignâ satar

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.02.2014] (s. 413)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
2İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YeriGörüntüle
3REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
5İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YılıGörüntüle
6REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
8İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Ölüm YılıGörüntüle
9REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629MeslekGörüntüle
11İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978MeslekGörüntüle
12REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687MeslekGörüntüle
13RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
17İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Hoca Sadeddin-zade Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Madde AdıGörüntüle