ŞÂNÎ, Şânî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edebiyatımızda Şânî mahlasıyla şiir yazmış on iki şair tespit edilmiştir. Bunların altısı 16. yy.’da, üçü de 17. yy.’da yaşamıştır. Diğer üç şairin ise hangi yüzyılda yaşadığı tespit edilememiştir.

Şânî Çelebi 16. yy.’da yaşadı. İstanbul’da doğdu. Şairliği yanında heccav olarak da tanındı. (Sâmî 1311: 2833). Kuloğlu yeniçeri iken sonrasında kendi imkânlarıyla Rodos’ta tımar sahibi oldu (Kılıç 2010: 1409). Şiirleri başarılı değildir. Hicvi çok sert olup, bu alanda kötü bir üne sahiptir.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [Erişim Tarihi 06.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir ki evbâşı dirüp başına merdâne kopuz

Oturur meygede sadrında emîrâne kopuz

Mutribün yeltesine uydugiçün öksüzinün

Meclis içre yüzini çaldı levendâne kopuz

Çaldum ayagına tolaşdı bagırsagı anun

Karşuna egdügiçün boynını mestâne kopuz

Bir iki pul ile def haylî gerer idi gögsin

Çaldı meclisde yanından anı rindâne kopuz

Rûm abdalı gibi kanzil olup sohbet arar

Sarılup bir nemed içine gedâyâne kopuz

Gûşmâl eyleyeli Şânî anı pîr-i safâ

Bir kıl ile yeder ise uyar oglana kopuz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1409).

Kıt’a

Küp düşüp mey-hâne içre kaldum ayakda müdâm

Bir gözi mestâne gördüm bâde-i hamrâ satar

‘Akl u sabr u ihtiyâr-ı dil metâ’ı kalmadı

Şimdi bâzâr-ı fenâda gönlüm istignâ satar

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 06.02.2014] (s. 413)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Doğum YeriGörüntüle
2FÂRİSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Doğum YeriGörüntüle
4SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Doğum YılıGörüntüle
5FÂRİSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Doğum YılıGörüntüle
7SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Ölüm YılıGörüntüle
8FÂRİSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Ölüm YılıGörüntüle
10SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722MeslekGörüntüle
11FÂRİSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956MeslekGörüntüle
13SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂRİSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABÎH, Ali Ağad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1722Madde AdıGörüntüle
17FÂRİSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Madde AdıGörüntüle