ŞÂNÎ, Şeyh Şânî Mustafa Efendi

(d. 1679/1090 - ö. 1766-67/1180)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1090/1679 yılında İstanbul’da doğdu. Kariye Camii imamı Mevlevî Abdulkerim Efendi’nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Kariye Camii imamı oldu. 1180/1766-67 yılında vefat etti. Edirnekapı dışında medfundur.

Hezeliyyat ve Hüsniyyat tarzındaki şiirleri ihtiva eden iki Dîvân sahibidir. Ancak şimdilik bu Dîvân’lar elde değildir. Şânî, Hevâyî gibi hezel tarzındaki şiirleriyle meşhur olmuştur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1568.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 171-72.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 475.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Doğum YeriGörüntüle
2FÂZIL, Hâfız Hacı Tâhir Efendid. 1762-63 - ö. 1802-03Doğum YeriGörüntüle
3Necip Alsand. 15 Nisan 1918 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Doğum YılıGörüntüle
5YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Doğum YılıGörüntüle
7HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
8YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747MeslekGörüntüle
11YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746MeslekGörüntüle
12RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746MeslekGörüntüle
13HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747Madde AdıGörüntüle
17YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746Madde AdıGörüntüle
18RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Madde AdıGörüntüle