ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâde

(d. 1776/1190 - ö. 1854/1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1190/1776 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Emîn Şarık’tır. Şiirlerinde Şârık mahlasını kullandı. Kaşıkçılık yaptığı için Kaşıkçı Hacı Emîn Baba ve Kaşıkçı-zâde diye tanındı. 1258/1842’de hacca gitti. Dönüşte Rufâî tarikatine girdi. 1271/1854’te Selanik’e gitti ve orada vefat etti.
Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir. Fatîn’e göre şiirleri hoştur.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Büt-perestem dimezem sana gönül virsem âh
Büt-perest olduğumu duydu cihân kâfir âh


Bend iderse dili ol zülf-i ham-ender-hamına
Şâneveş belki anı kurtara bu baht-ı siyâh

Yiter itdin yiter âh bunca cefâyı zâlim
Nolur itsen bana bir kerre tebessümle nigâh

Dil-i vîrânımı yıkdınsa benim var olasın
Seni mesrûr ide her şâm u seher Rabb-ı İlâh

Çâre ne sevdi seni Şârık-ı rüsvâ-yı cihân
Afv ile eyle adâlet eger itdiyse günâh
Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 232-233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Subhîzâded. ? - ö. 1739Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
3Çatış, Haşimd. 04 Eylül 1952 - ö. 19 Mart 1996Doğum YeriGörüntüle
4EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
5GAZZİZÂDE ŞEYH ABDÜLLATİF EFENDİd. 1776? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
6HASRETÎ, Hasretî Çelebid. 1776-77 - ö. 1816 başlarıDoğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9Ziya (İSTANBUL)d. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Madde AdıGörüntüle
15EMÎN, Arap Sâlih Efendizâde Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle