ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâde

(d. 1190/1776 - ö. 1271/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1190/1776 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Emîn Şarık’tır. Şiirlerinde Şârık mahlasını kullandı. Kaşıkçılık yaptığı için Kaşıkçı Hacı Emîn Baba ve Kaşıkçı-zâde diye tanındı. 1258/1842’de hacca gitti. Dönüşte Rufâî tarikatine girdi. 1271/1854’te Selanik’e gitti ve orada vefat etti.
Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir. Fatîn’e göre şiirleri hoştur.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Büt-perestem dimezem sana gönül virsem âh
Büt-perest olduğumu duydu cihân kâfir âh


Bend iderse dili ol zülf-i ham-ender-hamına
Şâneveş belki anı kurtara bu baht-ı siyâh

Yiter itdin yiter âh bunca cefâyı zâlim
Nolur itsen bana bir kerre tebessümle nigâh

Dil-i vîrânımı yıkdınsa benim var olasın
Seni mesrûr ide her şâm u seher Rabb-ı İlâh

Çâre ne sevdi seni Şârık-ı rüsvâ-yı cihân
Afv ile eyle adâlet eger itdiyse günâh
(Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 232-233.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Doğum YeriGörüntüle
2MUTİ'Î, Mehmed Mutîî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
3Enver Ayseverd. 24 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
5EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
6HASRETÎ, Hasretî Çelebid. 1776-77 - ö. 1816 başlarıDoğum YılıGörüntüle
7SÂDIK, Edirnelid. 1831 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8RIFKÎd. ? - ö. 1854-55Ölüm YılıGörüntüle
9VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂ'İZ, Mahmûd Paşad. 1824 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendid. ? - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
14SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Madde AdıGörüntüle
15ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle