SÂRİM, Mustafa Sârim Efendi

(d. ?/? - ö. 1843/1259)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Mustafa’dır. Şiirlerinde Sârim mahlasını kullandı. Öğrenimi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Amasya’da Sultan Bayezid Kütüphanesi’nde hâfız-ı kütüb olarak çalıştı. 1259/1843 yılında öldü.

Mustafa Sârim Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, Sârim’in Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen bir şair olduğunu, ancak kendine mahsus bir tarzda yazdığı garip şiirlerinin övgüyü hak etmediğini söyler (Çiftçi yty: 258).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tenimde za’fdan nâl-ı kalem âsâ ne hâlet var

Ki mûyîn kilk ile tasvîr olunmuş resme hâlet var

Sifâl-ı huşka tefsîde leb-i gülden olup teşne

Hezâr âsâ sirişk-efşâni-i sûzum harâret var

Nihâl-ı nâzenîn-kad üzre sanman şâhce ebrû

Livâ-yı hızr-ı sîmin mehcesinde iki âyet var

Cebîni üzre sanman hâlleri kim bir iki hindû

Şinâverlik ider sîm-âb-ı bahrinde sebâhat var

Meh u mihri müşa’bid çarhının Sârim yuvarlakdır

Nihân-ı hokka-i leyl u nehâr eyler hayâlet var

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 257-58.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraDoğum YeriGörüntüle
2CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Doğum YeriGörüntüle
4HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraDoğum YılıGörüntüle
5CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraMeslekGörüntüle
11CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90MeslekGörüntüle
13HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎMÎ, Lutfullâhd. ? - ö. 1496-97’den sonraMadde AdıGörüntüle
17CENÂNÎ, CENÂBÎ (?), Rıdvân-zâde Mustafâ Cenânîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hubbî, Ayşe Hubbâ Hanımd. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle