SÂRİM, Mustafa Sârim Efendi

(d. ?/? - ö. 1259/1843)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Mustafa’dır. Şiirlerinde Sârim mahlasını kullandı. Öğrenimi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Amasya’da Sultan Bayezid Kütüphanesi’nde hâfız-ı kütüb olarak çalıştı. 1259/1843 yılında öldü.

Mustafa Sârim Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, Sârim’in Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen bir şair olduğunu, ancak kendine mahsus bir tarzda yazdığı garip şiirlerinin övgüyü hak etmediğini söyler (Çiftçi yty: 258).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tenimde za’fdan nâl-ı kalem âsâ ne hâlet var

Ki mûyîn kilk ile tasvîr olunmuş resme hâlet var

Sifâl-ı huşka tefsîde leb-i gülden olup teşne

Hezâr âsâ sirişk-efşâni-i sûzum harâret var

Nihâl-ı nâzenîn-kad üzre sanman şâhce ebrû

Livâ-yı hızr-ı sîmin mehcesinde iki âyet var

Cebîni üzre sanman hâlleri kim bir iki hindû

Şinâverlik ider sîm-âb-ı bahrinde sebâhat var

Meh u mihri müşa’bid çarhının Sârim yuvarlakdır

Nihân-ı hokka-i leyl u nehâr eyler hayâlet var

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 257-58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÜLÛKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÜLÛKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Doğum YılıGörüntüle
7Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLÛKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÜLÛKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970MeslekGörüntüle
13Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜLÛKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hüseyin Kırand. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÜLÛKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İskender Haki Engind. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Madde AdıGörüntüle