SAVMÎ, Ramazan

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Savmî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Elân İslambolda sahhâf olan Brusalı Ramazân Çelebi fermâyed ism-i şerîfleri Ramazân olmagla Savmî tahallus kabûl eylemişler” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 51a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış şairler hakkında “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgiler vermiştir. Bu ifadelerin Savmî hakkında kullanılmaması ve bu mecmuanın yazıldığı dönem de göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuadaki hakkındaki ifadelere göre şair, Bursa’da doğmuştur. İsmi Ramazan olduğu için mahlas olarak Savmî’yi, meslek olarak da İstanbul’da sahaflığı seçmiştir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Pervâne-i dil şem’-i cemâlün ile yandı

Lâ-büdd erişen derdüne dermândan usandı

Kûyunda ırag olalı bî-çâre garîbün

Âhı dütüni hicr-ile göklere boyandı

Kaldı yine dil zevrakı girdâb-ı gamunda

Bî-çâre gönül uydı yele suya tayandı

Firkat şebi içre nice şâd olmaya cânum

Feryâdum işidüp yine cânânum uyandı

Savmî sevinür ‘ıyd-ı visâlünle habîbüm

Şol tıfl-ı yetîm k’ekmegi anun yaga bandı

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 51a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19Doğum YeriGörüntüle
2ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Doğum YeriGörüntüle
3EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19Doğum YılıGörüntüle
5ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
6EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19Ölüm YılıGörüntüle
8ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Ölüm YılıGörüntüle
9EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19MeslekGörüntüle
11ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53MeslekGörüntüle
12EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889MeslekGörüntüle
13SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂHİB, Sâlih Deded. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
17ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Madde AdıGörüntüle
18EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle