SAVNÎ, Alî

(d. ?/? - ö. 1739-1740/1152)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Alî’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilini müteakip kadı oldu. Bugün Yunanistan’ın Girit Adası’nda yer alan Kandiye kentindeki görevinden azledildikten sonra, 1152/1739-40 yılında vefat etti. Mezarı İstanbul Edirnekapı'dadır. Mezar taşında damadı Nâzım Efendi’nin düştüğü “İde Hak cennât-ı ‘adni mesken-i Savnî ‘Alî" (sene 1152) tarihi yer almaktadır.

Şiirlerinde “Savnî” mahlasını kullanan şair, Râmiz Tezkiresi'nde ilim, nazım ve nesirdeki başarısıyla kadılar arasında tanınan, seçkin bir şair olarak tanıtılır (Erdem 1994: 192). Sicill-i Osmânî’de de bu bilgiler tekrar edilir (Akbayar 1996:1483). Dîvân'ı elimizde yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1483.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâmânıñı bûs eylemek olmaz ise el vir

Ey sa’b-ı devlet yed-i beyzânı güzel vir*

El gerçi benim dâmen-i zî-şân seniñdür

Bir kûşesini bûse leb-i teşneye gel vir

Çün itdi teşebbüs dil ü cân dâmen-i şer’a

Bir pâre dahi dâmen-i devletde mahall vir

Geldüñ dehen-i pâk ile tâ derd-i galâya

Ey keyf-i emânü’z-zu’afâ bâri ecel vir

Yok dilde liyâkat ki ide nazm-ı kasâyid

Savnî der-i iclâle hemân tâze gazel vir 

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankra: AKM Yay.192.)

* Ramiz Tezkiresi'nden alınan gazelin bu mısraı vezne uymamaktadır. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
2SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Doğum YeriGörüntüle
3Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
4NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
5SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Doğum YılıGörüntüle
6Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Doğum YılıGörüntüle
7NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
8SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Ölüm YılıGörüntüle
9Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Ölüm YılıGörüntüle
10NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03MeslekGörüntüle
11SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689MeslekGörüntüle
12Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013MeslekGörüntüle
13NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
17SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Madde AdıGörüntüle
18Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Madde AdıGörüntüle