ŞEBÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Hakkında bilgi veren tek tezkire olan Heşt Bihişt’te bildirildiği kadarıyla ilimle uğraşırken tahsilini yarım bırakarak kendini tamamen şiire verdi. Şairle ilgili bütün malumatımız, Sehî’nin hemen çoğu şairler için kullandığı hoş tabiatlı, zihni açık, marifetli, olgun bir genç olduğu yolunda verdiği bilgiden ibarettir. Heşt Bihişt’in yazıldığı tarihte (1538) Sehî Bey’in ifadesiyle “yiğit” biri olduğuna göre 16. yüzyılın başlarında doğmuş olmalıdır. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde sekiz, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda dörder adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi No. 5782, vr. 17b, 116b, 154.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 144a, 176b, 234b, 255a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 119.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Çeşm-i mestüñ fitnesinden korkaram kim kan olur

 Âhir ol fettân ucından mülk-i dil vîrân olur

 Câm-ı gussa nûş iderken bezm-i fürkatde müdâm

 Vuslatuñ îşını fikr iden gedâ sultân olur

 Dil nice ârâm ide kûyuñda sensüz dûstum

 Âşıka dîdârsuz cennet dahı zindân olur

 Bilmezem câzû gözüñ halka ne sihr idüp durur

 Ey perî yüzüñ gören dîvâneveş hayrân olur

 İncinür nâzükliginden la’line cânum disem

 Allah Allah ol şeker-leb vay ne nâzük cân olur

 Şol kadar gam leşkerin cem’ itmiş ey Yûsuf-cemâl

 Şöyle beñzer kim göñül Mısr-ı gama sultân olur

 La’l-i dil-berden Şebâbî nice kanlar yutmayam

 Dem-be-dem agladugumca ben o meh handân olur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]. 761)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yeşim Eyüboğlud. 18 Kasım 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4Yeşim Eyüboğlud. 18 Kasım 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7Yeşim Eyüboğlud. 18 Kasım 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10Yeşim Eyüboğlud. 18 Kasım 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Yeşim Eyüboğlud. 18 Kasım 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle