Şefîî, Emir Şefîî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı ve eserleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Kadılık yaptığı ve Sultan IV. Murad devrinde vefat ettiği bilinmektedir.

 


 

Kaynakça

Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniv.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü’ş-şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep. Gaziantep Ünv.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 14.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazar kıl her dem akan hûna cism-i dâg-dârımdan
Benim her tâze dâgum kanlar aglar rûzgârımdan 

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü’ş-şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep. Gaziantep Ünv. 75)