SEHÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Babası sarayda tavukçubaşı idi. Babasının 972/1564-65 yılında ölmesi üzerine kendisi bu göreve getirildi. Sehâyî’nin ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ adlı tezkiresinde şair için “Hâlâ hıdmet-i mezbûrda cân u gönülden evkâtın sarf itmek üzredür” ifadesini kullanmasından yola çıkarak Sehâyî’nin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Sehâyî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî, şairliğinin kötü olmadığını, yazdığı şiirlerin de beğenildiğini belirtir (Solmaz 2005: 362).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Zahm-ı tîr-i yâr ile ey dil tolı kansın yine

Kaşlarınun yâyına benzer ki kurbansın yine

xxx

Nice itsün kişi ragbet cihânun ‘izz ü câhına

Mahabbet şekl-i mihnet âhirinde devletün let var

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 362.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Doğum YeriGörüntüle
4RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Doğum YılıGörüntüle
7RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Ölüm YılıGörüntüle
10RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852MeslekGörüntüle
12ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709MeslekGörüntüle
13RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
18ÂRİFÎ, İshak-zâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Madde AdıGörüntüle