SEHÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Serezli'dir. Yeniçeri olup Irakeyn seferinde Ferîdî ile aynı yılda İstanbul'da vefat etti. Elde iki beyti bulunmaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1009.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.03.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaddümüz ya gibidür her bâr çekmekden elem

Sînemüz sandukası oldı nişân-ı tîr-i çerh

Tatlı sözine arûs-ı dehrün aldanma er ol

Îş-i Ferhâdı sakın halvâ-yı şîrîn itdi telh

(Kılıç, Filiz (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1009.)İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
2KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4LÜTFÎ, Muslî Ağa-zâde Mustafa Ağad. ? - ö. 1130/1717MeslekGörüntüle
5FASÎHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
10SÂMİ'Î ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle