ŞEHDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’te doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri bilin­memekle beraber tezkiresi Teşrifâtü’ş-Şuarâ’yı (Yılmaz, 2001: 61) 1661’de tamamlayan Güftî’de adı zikredildiği için XVII. yüzyıl şairi olarak değerlendirildi. Sofya’da Fetvâhâne’de kâtiplik yaptı ve burada vefat etti. Güftî, Antepli Şehdî’nin beş beyitlik bir gazelini eserine aldı. Güftî, şiirlerini herkesin beğendiğini, kaleminin gül dalı gibi oldu­ğunu ve onunla mucizeler saçtığını dile getirir.

Tezkiresi Nuhbetü’l-Âsâr'ı 1727’de tamamlayan İsmail Beliğ Diyarbakırlı Şehdî (Abdülkadiroğlu 1999: 187-188) maddesinde “Diyarbekrî Yahya Efendi. Sofya müftisi iken 1082/1671’de çaşni-senc-i şehd-âbe-i mevtoldu” diyerek Güftî’nin eserinde Antepli Şehdî’ye ait beş beyitlik gazelin ilk üç beytini tezkiresine alır. Böylece Antepli Şehdî ile Diyarbakırlı Şehdî karıştırılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Dergah 1981: 115) ile Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nde zikredilen kişi Diyarbakırlı Şehdî’dir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belig Nuhbetü'l-asar Li-Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr. Ankara AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). "Şehdî Yahya Efendi". İstanbul: Dergah Yay 8: 115.

İpekten Haluk, İsen Mustafa, Okçu Naci, Toparlı Recep (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Ycm Yay.

Yılmaz, Kaşif (hzl.) (2001). Güfti ve Teşrifâtü’ş-Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 23.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Fâş etdi halk-ı âleme râz-ı nihânumı

Gözden bırakdum âkıbet eşk-i revânumı

Bîhûde gird-i kûçe-i bâzâr-ı hayretüm

Bilmem cünûn-ı aşk ile sûd u ziyânumı

Kavs-ı kuzah degül görinen âsumânda

Çarh-ı berîne asdı zamâne kemânumı

Ol murg-ı per-şikeste-i gülzâr-ı mihnetüm

Hâr-ı cefâda yapdı felek âşiyânumı

Şehdî o şâh-ı hüsne fedâ itmedür garaz

Mühlet virüp Hudâ eger almazsa cânumı

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Ycm Yay. 123-124.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
2NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3GAMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6GAMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9GAMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865MeslekGörüntüle
11NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12GAMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
17NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18GAMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle