ŞEHÎD, Ebulhasan

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şehîd mahlasını kullanan şairin gerçek adı Ebulhasan’dır. Karabağî nisbesiyle anılmıştır. Şuşa’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Nevvâb, 1293/1876-77 yılında hayatta olduğunu ve yaklaşık 60 yaşında bulunduğunu yazar (Bağırov 1995: 91). Bu itibarla 1815-1820 yılları arasında doğmuş olması gerekir. Babasının adı Nevvâb Tezkiresi'nde Kerbelâî Kâzım (Bağırov 1995: 91), Köçerli’nin tarihinde ise Kerbelâî Kasım (2005: 133) olarak kaydedilmiştir. Şehîd, önce zanaatkâr iken daha sonra ilim tahsil ederek ulema sınıfına girmiştir. Cavanşir kazası kadısı, daha sonra Gence şeriat meclisi azası olmuştur. Uzun boylu, esmer suratlı bir adammış (Bağırov 1995: 91). Ölüm tarihi bilinmemektedir.

1870’li yıllarda Mir Muhsin Nevvâb önderliğinde Şuşa’da organize edilen Meclis-i Ferâmuşân adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olan Şehîd’in şiirlerini toplu halde ihtiva eden bir Dîvân’ı bulunmamaktadır ve şiirlerinin toplu bir neşri de yapılmamıştır. Nevvâb Tezkiresi'ne 2 Türkçe ve 6 Farsça gazelini (Bağırov 1995: 91-94), Köçerli de tarihine 1 Türkçe ve 2 Farsça gazelini (2005: 133-134) almıştır.

Kaynakça

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hücûm-ı eşk eder her dem ciğerden pâreler peydâ

Ki târâc olsa gülşen cûy-bâr eyler eser peydâ

Gönül bu çâk-ı sînemden yüzün görgeç figân eyler

Ki gül görgeç olur mürg-i kafesden nâleler peydâ

Sınık gönlümü derhem eyleme ey seng-dil vehm et

Uran dem bir-bire eyler sınık şîşe şerer peydâ

Gam-ı zülfünde miskîn gönlüme yitmez mi âsâyiş

Şeb-i gam içre bîmâra meger olmaz seher peydâ

Gönül eyler nezâre meh yüzünde halka-yı zülfe

Hazer kılmaz mı kim Akreb’de olmuşdur Kamer peydâ

Vufûr-ı giryeden hicrân ara hem-çeşm-i Ya’kûb’am

Meger ol Yûsuf-i sânîden olmaz bir haber peydâ

Yine girmiş Şehîd-i aşk Hârût ile mîzâna

Eder çâh-ı zenahdan içre sihr-âmîz hüner peydâ

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 268.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Doğum YeriGörüntüle
2Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989Doğum YeriGörüntüle
3SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
4NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Doğum YılıGörüntüle
5Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989Doğum YılıGörüntüle
6SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
8Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989Ölüm YılıGörüntüle
9SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967MeslekGörüntüle
11Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989MeslekGörüntüle
12SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892MeslekGörüntüle
13NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
17Abay Mirze Dağlı,d. 27 Ocak 1906 - ö. 1989Madde AdıGörüntüle
18SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Madde AdıGörüntüle