ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1671-72/1082)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hüseyin olan şairin doğum yeri Edirne'dir. Soyu Hz. Ali'ye dayandığı için Şehîdî mahlasını almıştır. Arapça öğrenmek ve edebiyat bilgisini tamamlamak üzere Neşatî Dede'ye intisap etmiş ve onun himayesinde yetişerek hizmetinde bulunmuş, 1082/1671-72 yılında vefat etmiştir. Esrar Dede'nin Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye'sinde şairin Farsça üç beyti ile bir muhammesi bulunmaktadır. (Genç 2000: 271)

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Muhammes

Mir'ât-ı musaffâ mı degül rûyı dil-ârâ

Kim görmeyesün anda bugün Hakkı hüveydâ

Bu pendimi gûş eyle gönül kim budur evlâ

Dil virdigine sıdk ile vir cânunı zîrâ

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

Cân vir yoluna yâr ola dirsen sana Ahmed

Zîrâ ki odur ‘âşık-ı sâdıklara maksad

Bu mısra‘ ile gâfil olanlar ola sermed

Yâd itmedi mi bunı cihân fahrı Muhammed

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

Seyrümde gezerdüm bu gice derd ile mahzûn

Bir na‘ra işitdüm didi ey dîde-i pür-hûn

Bâkî mi sanursın ‘acebâ kec-rev-i gerdûn

Vir cânını cânân yolına olma diger-gûn

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

Aldanma dilâ bâki sanup fâni cihânı

Senden ilerü bunda gelenler göre kanı

Sâdıklıgıla çünki dilâ sevdün o cânı

Âhir anun ‘aşkı ile vir rûh-ı revânı

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 272)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
7DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
10DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
14ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle