ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Bey

(d. ?/? - ö. 1848-49/1265)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı kaynaklarda Edhem Şehîdî Bey olarak yer almakla birlikte Sicill-i Osmânî’de Şehidî İbrahim Bey olarak kaydedilmiştir (Akbayar 1996: 1572). Rumeli’nde Tiran isimli şehrin ileri gelen ailelerinden birine mensuptur. Bir müddet Tiran’da mütesellimlik yaptıktan sonra Tanzimat’la birlikte bu kurumun ortadan kalkmasından sonra (Pakalın 1983: 639) mahallî meclis azalığı görevine getirildi. 1265/1848-49 yılında vefat etti.

Fatîn Tezkiresi’nde tarih düşürmede şöhretli olmakla birlikte hem tarihlerinin hem de diğer şiirlerinin akıcı ve güzel olmadığı, hata ve kusurlarla dolu olduğu belirtilmektedir (Çiftçi yty: 252). Kaynaklarda Dîvân'ı ya da başka bir eseri olup olmadığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.07.2014]

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pakalın, Mehmed Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. 2. İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İrişmez ise kûy-ı yâra âhım bir turag itmez

Gice gündüz yürür yollarda beytûtet konag itmez

Bu cân-sûz âhıma hîç benzemez sâ'irlerin âhı

Figân-ı bülbül-i şûrîde-i dil-sûzı zâg itmez

Yanar elbette efzûn âteş-i mihnetle rûşen-dil

Yakup yandırmayınca kimseyi gerdûn çerâg itmez

Fakat pervâne gönül şemʿ-i bezminde düşüp mehcûr

Yakar pervâneyi gerçi çerâg amma ırag itmez

Şehîdî kâleben mehcûr isem de hâzırım kalben

Mukarreb âşıkı cânân huzûrundan uzag itmez

Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.07.2014] 251-252.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
6HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
12HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
18HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle