SELÂMÎ, Abdüsselam

(d. 1235/1819 ? - ö. 1310/1892)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şiirlerinde Selâmî mahlasını kullanan âşığın asıl adı Abdüsselam’dır. Selâmî, H.1235 (M. 1819?) yılında doğmuştur. Zuamâdan Mehmed Bey’in oğlu olan âşık, ünlü Bektaşilerden Servet Bey (Baba)’nın babasıdır. Selâmî, henüz yirmi yaşlarında iken Akkâ muharebesine iştirak etmiştir. Zuamâdan bulunması sebebiyle mükellefiyeti itibariyle hazeri hâlde zaptiyelikle tavzif olunmuştur (Salcı 1938: 718). Zaptiyelik, hapishane müdürlüğü ve tahsildarlık yapmış (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1990: 493), H. 1310 (M. 1892?) yılında yetmiş beş yaşında iken ise zatürreden ölmüştür (Salcı 1938: 718). 

Vahit Lütfü Salcı, Selâmî’nin bir gazelinin bulunduğunu ifade etmiş ve bu gazelini, Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi’nde yayımlamıştır. Salcı, Selâmî’nin gazelinde irfaniyet, medeniyet ve zarafete malik olan olgun insanı anlattığını ve insan kalbinin her şeyi bildiğini, her şeyi açıkça söylediğini belirttiğine dikkat çekmiştir (Salcı 1938: 717-718).

Kaynakça

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli.  717, 718, 719.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 18.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sırrı bârı cümle insana ayan söylenmedi

Dilde mahfi oldu ol razı nihan söylenmedi.

 

Almağa dersi ledünnîden Kelimullah gerek,

Yoksa ol ilm aşikâre rayegân söylenmedi.

 

Nokta’i banın kamu şerhi iken yüz dört kitab,

Kalbi adem de süveydâ veş beyan söylenmedi.

 

Nefsini fehmeyleyen Hakkı bilürmüş hâl ile

Nefsi insan da nedir bu nefsi can, söylenmedi.

 

Hak münezzehken mekândan Hazreti şahı rüsül,

Ya niçün etti uruci âsüman söylenmedi.

 

Ey [Selâmî] mebhasi şek ve zunundan kıl ferag,

Gel oku mürşid kitabından, yalan söylenmedi

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli. 717.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
2İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
3HALİSd. 1819 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
4TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Ölüm YılıGörüntüle
5AVNÎ, Trabzonlu Kara Osmân Avni Efendid. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
6VAHDÎ, Mahmûd Vahdîd. 1806 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
7HAYÂLÎ, Mehmed Hayâlî Efendid. 1850 - ö. 1887MeslekGörüntüle
8ÂTIF, Süleymân Âtıf Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
9TANER CANd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
10DADALOĞLU, Çukurovalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İRFANÎ, Gürünlüd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ASUMAN, Erhan Arsland. 12.07.1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÖZYÜREK, Zeynel Özyürekd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013Madde AdıGörüntüle