SELÂMÎ, İsmail Selâmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selâmî, İsmail Selâmî Çelebi 17. yüzyıl şairlerindedir. Yalnızca Mucib Tezkiresi ile o tezkireden naklen Tuhfe-i Nâilî'de geçmektedir. Mucib Tezkiresi'nde divan kâtibi denildikten sonra mahlası ve ismi "Selâmî, İsmail Selâmî Çelebi" olarak kayda geçirilmiştir. Aynı bilgi Tuhfe-i Nâilî'de de yer alır. Şiirlerinden örnek verilmemiştir (Altun1997: 38; Kurnaz 2001:444/1845).

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.01.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler