SELÎM, Edirnekapılı

(d. ?/? - ö. 1180/1766-67)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Râmiz (Erdem 1985: 164) ve ondan naklen Tuman'ın (Kurnaz ve Tatçı 2001: I/450) verdiği bilgiye göre; Selîm İstanbul Edirnekapı'da doğdu. Edirnekapılı Selîm diye tanındı. Yahudi iken küçük yaşta Müslümanlığı seçti. Nahîfî Efendi'den ders aldı. Eğitimini müteakip Neylî Efendi'ye mülazım oldu. Rumeli kalemine girdi. Kalemde salise rütbesine ulaştı. Kadı olarak görev yaptı. 1180/1766-67 yılında vefat etti .

Eldeki şiirleri, Râmiz'de verilen bir gazeli ile bir kıtasından ibarettir (Erdem 1985:164). 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.165

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 450/1871.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bend oldu gönül zülfüne dîvâneliginden

Yandı ruhunun şemine pervâneliginden

Mihmân-ı safâ gelmeyeli hayli zamândır

Beyt-i dilimin gâyet-i vîrâneliginden

Açmaz ruhunı şâh-ı cihânım dili fi'l-hâl

Kerrât ile mât itmede ferzâneliginden

Peymâne-i çeşminden içip mey dil-i şeydâ

Düşdi zekanın çâhına mestâneliginden

Esb-i sühanı saldı bu meydâna Selîmâ

Da'vâ-yı hüner eyledi merdâneliginden

Kıt'a

Kenâr-ı bâgda gördüm kasab leb-âlûde

Duhân içer o melek-rû zarri-i nükte-şinâs  

Nihâl-i gülde aceb nev-şüküfte gonca mıdur

Bahâr mevsimi yâhud Çubuklu'da tâze kirâs

(Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 165.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YeriGörüntüle
3EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48Doğum YeriGörüntüle
4TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
6EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48Doğum YılıGörüntüle
7TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Ölüm YılıGörüntüle
9EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860MeslekGörüntüle
11Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931MeslekGörüntüle
12EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48MeslekGörüntüle
13TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
17Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Madde AdıGörüntüle
18EDÂYÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1647/48Madde AdıGörüntüle