SELÎM SIRRI PAŞA

(d. 1215/1800 - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selîm Sırrı Paşa, 1215/1800'de Yanya'da doğdu. Tepedelenli Ali Paşa-zâ­de Veli Paşa'nın ortanca oğludur. Babasının öldürülmesinden sonra 1238/1822'de İstanbul’a geldi. Anadolu ve Rumeli taraflarında bir süre voyvodalık ve mütesellimlik gibi bazı memurluklarda bulunduktan sonra hâcegânlık rütbesi verilerek maliye tezkireciliğine, 1255/1839’da İzmir muhassıllığına, sonra feshane nezaretine, 1261/1845'te yeni maliye teşkilatının uygulanması amacıyla Erzurum eyalet defterdarlığına atandı. Defterdarlıktan ayrıldıktan sonra da maliye meclisi muhasebe üyeliği görevi ile İstanbul’a döndü. 1262/1846 yılında Ayvalık kaymakamlığına atanmışsa da az bir süre sonra azledildi ve ikin­ci kez maliye meclisi muhasebe üyeliğine getirildi. 1263/1847'de vezir­lik rütbesiyle Belgrad muhafızlığına atanmışsa da tutulduğu humma hastalığın­dan kurtulamayarak aynı yıl içinde orada vefat etti. Mezarı, Belgrad kalesinin yukarısındadır.

Fatîn Tezkiresi'nde: “Haylice eş'ar-ı güzidesi vardır.” ve Lütfi Tarihi'nde : “Talîkü'l-lisân, şiir ve inşaya âşinâ, fatîn ve zeki bir zatı mahbûbü'l-likâ idi.”denil­mektedir (Fatîn 1271: 190; İnal 1988 : 1729-1731).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dağlar yâdigâr-ı hecrindir

Sînede bergüzâr-ı hecrindir

Hâb-ı râhat görür mü tâ be-sabâh

Dide, şeb-zindedâr-ı hecrindir

Bâğ-ı mihnette çeşm-i giryânım

Menba-ı cûybâr-ı bahrindir

Görünen dağ sanma sînemde

Gül-i âl besar-ı (?) hecrindir

Kâl eden cân-ı âşık-ı zârı

Pûte-i gamda nâr-ı hecrindir

Gönül ey mihr-i burc-ı hüsn ü bahâ

Zerreveş bî-karâr-ı hecrindir

Mest-i sahbâ-yı vasl olan Sırrı

Mübtelâ-yı humâr-ı hecrindir

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 109.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2Sadi Yaver Atamand. 23 Nisan 1906 - ö. 10 Aralık 1994Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD, Mehmed Es'ad Efendid. Aralık-Ocak 1686-87 - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
4SEYİD EBU'L KÂSIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnûn, Mecnûnşâhd. 1800 - ö. 1860/1873?Doğum YılıGörüntüle
5TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6ZELÎLÎ, Gurbandurdud. 1800 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
7MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Beyd. ? - ö. 1847-48Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10MİDHAT, Ahmed Midhat Bey, İstanbullud. ? - ö. 1853 ds.MeslekGörüntüle
11AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732MeslekGörüntüle
12FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849MeslekGörüntüle
13CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEMİNÎd. 1838 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
18MÜCÎB, Mustafa Efendid. Ocak-Şubat 1673 - ö. 2 Haziran 1727Madde AdıGörüntüle