ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1758/1171)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Mehmed Salih, mahlası Şem'î'dir. İstanbul'ludur. Divan-ı Hümayun çavuşlarından Mustafa Efendi'nin oğludur. Kaynaklarda doğum tarihi verilmemiştir, ancak vefatında kırk yaşına girmediği dikkate alınırsa 1718 yılından sonra doğmuş olmalıdır. Eğitimi hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Babasının divan çavuşlarından olması, onun Sadrazam reis kalemi katipleri ve tahvil odası halifeleri arasına girmesine imkan hazırlamıştır. Nakşa kabiliyetli olduğu anlaşılınca Mehmed Rasim Efendi'den meşk ederek; çep dîvânî, rik'a ve reyhânî yazılarda ustalaşmıştır. Güzel yazı yazma yanında güzel söz söylemede de kabiliyetlidir. Şiirleri akranlarının şiirlerinden üstündür. 

Yaşı kırka ermeden, 1171/1758 senesinin Zilkade/Temmuz ayında İstanbul'da veba hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınmış ve Eğrikapı haricinde Kırımî Efendi çeşmesi karşısına defnedilmiştir. Mezar taşına bazı dostları tarafından şu tarih beyti nakşedilmiştir:

Olsun kalem kitâbe-i târîhe naşk-bend

Firdevs kıldı meşhedi rûh-ı Mehemmedi 1171 ( Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn 1928: 478)

Kaynaklarda Şem'î Salih Efendi'ye ait bir eserden bahsedilmemektedir. Mecmualarda Şem'î mahlasıyla yer alan şiirlerden hangilerinin bu Şem'î'ye ait olduğunu tespit etmek güçtür.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Na'il Tuman, Tuhfe'-i Nâ'ilî (Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay. (tıpkıbasım)

Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn (1928). Tuhfe-i Hattatîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn (2000). Mecelletü'n-Nisâb. Ankara: KB Yay. (tıpkıbasım).

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİKMET FERİDUN GÜVEN
Yayın Tarihi: 13.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt:

Dûr iden fânûs-ı âgûşumdan ol şem'i bu şeb

Rûzgâr eksikligidür rûzgâr eksikligi

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Na'il Tuman, Tuhfe'-i Nâ'ilî (Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). (tıpkıbasım) 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay. 502.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Doğum YeriGörüntüle
3Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Doğum YılıGörüntüle
6Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Ölüm YılıGörüntüle
9Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40MeslekGörüntüle
12Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Madde AdıGörüntüle
18Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle