ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1171/1758)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed Salih, mahlası Şem'î'dir. İstanbulludur. Divan-ı Hümayun çavuşlarından Mustafa Efendi'nin oğludur. Kaynaklarda doğum tarihi verilmemiştir, ancak vefatında kırk yaşına girmediği dikkate alınırsa 1718 yılından sonra doğmuş olmalıdır. Eğitimi hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Babasının divan çavuşlarından olması, onun Sadrazam reis kalemi katipleri ve tahvil odası halifeleri arasına girmesine imkan hazırlamıştır. Nakşa kabiliyetli olduğu anlaşılınca Mehmed Rasim Efendi'den meşk ederek; çep dîvânî, rik'a ve reyhânî yazılarda ustalaşmıştır. Güzel yazı yazma yanında güzel söz söylemede de kabiliyetlidir. Şiirleri akranlarının şiirlerinden üstündür. 

Yaşı kırka ermeden, 1171/1758 senesinin Zilkade/Temmuz ayında İstanbul'da veba hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınmış ve Eğrikapı haricinde Kırımî Efendi çeşmesi karşısına defnedilmiştir. Mezar taşına bazı dostları tarafından şu tarih beyti nakşedilmiştir:

Olsun kalem kitâbe-i târîhe naşk-bend

Firdevs kıldı meşhedi rûh-ı Mehemmedi 1171 ( Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn 1928: 478)

Kaynaklarda Şem'î Salih Efendi'ye ait bir eserden bahsedilmemektedir. Mecmualarda Şem'î mahlasıyla yer alan şiirlerden hangilerinin bu Şem'î'ye ait olduğunu tespit etmek güçtür.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Na'il Tuman, Tuhfe'-i Nâ'ilî (Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn (1928). Tuhfe-i Hattatîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

Müstakimzâde Süleyman Sa'deddîn (2000). Mecelletü'n-Nisâb. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİKMET FERİDUN GÜVEN
Yayın Tarihi: 13.01.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt:

Dûr iden fânûs-ı âgûşumdan ol şem'i bu şeb

Rûzgâr eksikligidür rûzgâr eksikligi

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Na'il Tuman, Tuhfe'-i Nâ'ilî (Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). (tıpkıbasım) 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay. 502.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Doğum YeriGörüntüle
2Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Doğum YılıGörüntüle
5Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Ölüm YılıGörüntüle
8Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981MeslekGörüntüle
11Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Madde AdıGörüntüle
17Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Orhan Pamukd. 07 Haziran 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle