SEMMED ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Semmed Abdal’ın varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Semmed Abdal mahlaslı bir şiiri yer almaktadır. Bu sebeple âşığın 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker. Hayatı hakkında başka bir bilgi yoktur. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir (Yatağanoğlu 2002: 264).

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hu Nefes

Dört vücut gösterdi ol şahimerdan

Mürebbi müşabih aşina meşrep

Erenler içinde görüldü erkân

Dört kapu açıldı yanedir sabep

 

Mürebbi hakikat iş budur dört bab

Sanma ki bu dört (bab)sana hasebi nesep

Şeriat aşina tarikat meşrep

Marifet müsahip ameli adap

 

Çünki dört şeydendir vücutu asıl

Vüvudu bilmektir Âdem’in nesil

Ey kişi bu dünyaya gelmenin asıl

Sen seni bildiğin derdi çalap

 

Gönül bir meşrebdir akıl sana

Ruh bir müsahiptir ceset sana

Aşk da merbudur ezel ebet

Eyle bu erkânı özünde talep

 

Şeriat tarikat hep kıylı kalil

Tarikat okuyup hakikata dal

Dışarda arama der Semmed Abdal

Her ne arar isen vücudunda hep

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 264.