ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Urlu Şemsî, Divane Şemsî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Karaman’a bağlı Ereğli kazasında doğdu. Asıl adı Şemseddin olan şair Divane Şemsî yahut Urlu Şemsî sanıyla tanındı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yaptı (Solmaz 2005: 193). Şair, Sinan Paşa’nın şark diyarına gelmesi üzerine şu tarihi söylemiştir;

Bi-lisânî ‘Arabî kâle Şemsî târîh

Mustafâ Paşa râhe ebeden fecâe Sinân

Şairin Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Ahdî, Şemsî’nin Farsça gazellerini güzel bulmaz (Solmaz 2005: 194).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Seng-i mihnetle yapılmışdur binâsı Lahsa’nun

‘Âkıbet gamla yire giçer esâsı Lahsa’nun

‘Âşık-ı dîdâr olup ider derûn-ı dilden âh

Gözlerüm yaşı gibi çok mâcerâsı Lahsa’nun

Kâkülün serdâr olup serhadde çok başlar keser

Şâh-ı ‘âlem geçinür mîr ü gedâsı Lahsa’nun

Bunda kalanun başı vü gidenün malı gider

Ehl-i ‘ışk olur perîşân bu hevâsı Lahsa’nun

‘Âşık-ı bî-çâreler Şemsî niçe itsün karar

Yok durur bir gönül egler mehlikâsı Lahsa’nun

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 193)

***

Bihamdillah Mehemmed Paşaya Lahsâ makarr şod

Şeb-i zulmet berefte vü hûş âmed rûz bihter şod

Yekî seyyâre ber rif’at yekî der gûşe-i ‘uzlet

Yekî tâli’-i nîk-baht ü yekî diger bed ahter şod

Yekî râ genc ü ni’met yekî râ renc ü zahmet kerd

Yekî ber taht yekî tahtü’s-serâ hâlî mükedder şod

Mukârin kerde-est şevk-ı cemâleş yek si’at-i lemsî

Sa’âdet-i mâh tâli’ u heme ‘âlem münevver şod

Be-gû zâg-ı felek râ tûtiyân râ şehd bedih Şemsî

Be-gû târîh-i û hemçün bedeh kand-i mükerrer şod

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 193)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Doğum YeriGörüntüle
2SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
3(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904Doğum YeriGörüntüle
4Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Doğum YılıGörüntüle
5SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618Doğum YılıGörüntüle
6(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904Doğum YılıGörüntüle
7Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Ölüm YılıGörüntüle
8SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618Ölüm YılıGörüntüle
9(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904Ölüm YılıGörüntüle
10Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990MeslekGörüntüle
11SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618MeslekGörüntüle
12(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904MeslekGörüntüle
13Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çelebioğlu, Amild. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Madde AdıGörüntüle
17SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618Madde AdıGörüntüle
18(DELİ) ÖMERd. H.1250/M.1835 - ö. H.1320/M.1904Madde AdıGörüntüle