SENÂ'Î, Şeyh Ali

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antep’in Şehreküstü Mahallesinde doğdu. Bugün Gaziantep’te "Öğücü" soyadını taşıyan ailenin, anne tarafından atalarıdır. Asıl adı Şeyh Ali’dir (Yakar 2013: 115). Doğum ve ölüm tarihi belli değildir. 1125/1712-13 tarihlerinde yaşadığı, Ahmet Çelebi (Ramazaniye) Medresesine yazdığı tarih manzumelerinden anlaşılmaktadır (Yener 1934: 11). Müderrislik yapmış, âlim ve şair bir kişidir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde "Senaî Şeyh Ali" maddesinde bahsedilen ve Dîvân'ı olan şair ise Edirnelidir (1981: 514). 

Şakir Sabri Yener, Senâî’nin yazma Dîvân'ını gördüğünü ve bütün şiirlerinin baştan aşağı tasavvufla dolu olduğunu, coşkun bir vecdin ilahî bir terennümle ifade edildiğini söylemektedir. Dîvân kayıptır. 

Kaynakça

Göğüş, Oğuz (1962). Gaziantepi Tanıtıyoruz I. Gaziantep.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). "Senai Ali Efendi".  İstanbul: Dergah Yay. (7): 514.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1958). Gaziantep Kitabeleri. Gaziantep: Kardeşler Matbaası.

Yetkin, Hulusi-Mehmet Solmaz (1969). Gaziantep Çevre İncelemeleri. Gaziantep: Gaziantep Kültür Derneği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 11.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vechin göreli rûy-ı dil-ârâyı unutduk

Dil vermege bir gayriye sevdâyı unutduk

Hayretde kodı aşkın alınca beni benden

Yagmaya virüp zühd ile takvâyı unutduk

Aşk ile dilâ bezm-i visâlinde o yârün

Mey nûş ideli bâde-i hamrâyı unutduk

Tahrîr ideyim hâlümi âşıklara cânâ

Dirken kalem aldık ele imlâyı unutduk

Takrîr idemem derd-i derûnum sana bir dem

Anlatmaga terkîb ile ma‘nâyı unutduk

Bu hâle giriftâr olalı şimdi Senâ’î

Yârânı degül gerçi bu dünyâyı unutduk

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.116.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHCANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
4AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHCANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHCANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837MeslekGörüntüle
11ŞEYHCANd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891MeslekGörüntüle
13AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYHCANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHCANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle