SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendi

(d. ?/? - ö. 1784-85/1199)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Gülşenî tarikatına mensup olan Senâî, 1151/1738-39’d vefat eden Keşanlı Şeyh Süleyman Zâtî’nin de halifelerindendir. 1199/1784-85   tarihinde vefat etti. Edirne’de Gülbahar mahallesinde bulunan Kadirî Dergâhı bahçesinde medfundur. 

Senâ'î’nin 1182/1769 senesinde tamamladığı bir Dîvânı (Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3487, İstanbul Ü. TY 335) mevcuttur.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara:Akçağ Yay. 412.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 142.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul. 276.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 18.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gelmişim "kâlû belâ"da arz olan îmâna ben

Bu cihân bâğına geldim şimdilik seyrâna ben

Zâhidâ takvâ vü zühdün gel bize arz eyleme

Hakkı bilmekliğe geldim sûret-i insâna ben

Tâ ezelden câm-ı aşkı nûş edip mest olmuşum

Na‘ra-i yâ hû ile girdim bu gün meydâna ben

Şimdilik bir dil benim aşk ile cevlân eyleyip

Râh-ı aşkında o yârin girmişim devrâna ben

Nâr u bâd u âb ü hâki don düzüp giydim hemen

Çâr erkân ile yol buldum dahi ol kâna ben

Ben dediğim benliğe ta'n etmesin ehl-i kemâl

Anı dahi verdim anın varlığında ana ben

Şöyle bir abdâlım aşkında Senâ'î ben anın

Cüz' ü küllü mahvedip verdim kamu cânâna ben

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri, Ankara:Akçağ Yay. 412.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENÎS DEDE, Mustafad. ? - ö. 1746-47Doğum YeriGörüntüle
2ŞU’ÂÎd. ? - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
3NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Doğum YeriGörüntüle
4ENÎS DEDE, Mustafad. ? - ö. 1746-47Doğum YılıGörüntüle
5ŞU’ÂÎd. ? - ö. 1616Doğum YılıGörüntüle
6NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Doğum YılıGörüntüle
7ENÎS DEDE, Mustafad. ? - ö. 1746-47Ölüm YılıGörüntüle
8ŞU’ÂÎd. ? - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
9NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Ölüm YılıGörüntüle
10ENÎS DEDE, Mustafad. ? - ö. 1746-47Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞU’ÂÎd. ? - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ENÎS DEDE, Mustafad. ? - ö. 1746-47Madde AdıGörüntüle
14ŞU’ÂÎd. ? - ö. 1616Madde AdıGörüntüle
15NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Madde AdıGörüntüle