SENÂÎ, Tekfurdağlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Senâ’i, Ahmed Lütfî’nin Tekirdağlı şairlerle ilgili tezkiresinde, “Tekfurdağı sükkânından olup Timur oğlu dimekle maruf Molla Mehmed’dir.” cümlesi ile tanıtılmaya başlanır. Ardından da Yanaki adlı bir Rum’a duyduğu yakınlık dile getirilir. Bu bölümde, kendisinin Tekirdağ’da bir mumhanesi olduğu öğrenilmektedir. Derken Yanaki, ruhbanlığa heves edip Rodosto (Tekirdağ)’dan Manastır’a keşiş olarak gider. Tezkiredeki anlatımla “Mey-âşâm ve mest-i müdâm zümresinden” (durmadan içki içen ve sarhoş dolaşanlardan) olan Senâî’nin ‘arâk ve bâde ve sâir mükeyyifâtdan ferâgat ve semt-i salâha ‘azîmet ve bi’l cümle menâhiden tövbe ve istiğfar ederek vazgeçtiği) de belirtilir.  Senâî’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Ahmed Lütfî. Tekfurdağlı Şairler. Tezkire. DTCF. I/457. vr. 3a-3b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

İlâhî bahr-i isyâna garîkım çâkerine

Dest-gîr ol kıl inâyet ol Habîb’in aşkına

Her ne denlü cürmüm olsa eyle mazhar lütfuna

Afv idüben eyle rahmet bu Senâî kuluna

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 306.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YeriGörüntüle
2Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Doğum YeriGörüntüle
4YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Doğum YılıGörüntüle
5Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Doğum YılıGörüntüle
7YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Ölüm YılıGörüntüle
8Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
10YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905MeslekGörüntüle
11Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864MeslekGörüntüle
13YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904-1905Madde AdıGörüntüle
17Sinan Bayraktard. 10 Haziran 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Madde AdıGörüntüle