Şenozan, Şükrü Osman

(d. 1875 / ö. 3 Temmuz 1954)
Doktor, milletvekili
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Süleymaniye'de doğdu. Babası Ali Osman Efendi'dir. Sırasıyla Şehzâde Rüşdiyesi, Mülkiye İdâdîsi ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'yi bitirdi. Midilli, Muğla ve İzmir'de doktor olarak çalıştı. Milli mücadelede doktor albay olarak görev aldı. Semiha Hanımla evlendi ve ikisi kız üç çocuğu oldu. Kastamonu'dan beşinci dönem milletvekili seçildi. Milletvekilliğinden sonra doktorluğa devam etti. Dönemin büyük musikişinasları olan Zekâî Dede, Ahmed Irsoy, Enderûnî Ali Bey, Santo Şikârî gibi isimlerle meşk etti. Ney üfledi ve ses icracılığı yaptı. Atatürk'ün çevresinde bulunarak özellikle sanat konusunda görüşmelerde bulundu. Emekliliğinin ardından İstanbul'a yerleşti ve 3 Temmuz 1954'te vefat etti. Dr. Cahit Öney " Dedim vefâtına tarih anıp da şarkısını/ Ateşdi ney Şenozan bûseden kadehlerle" beytiyle tarih düşmüştür (Öztuna1969: 351; Özalp 2000: 135; Karayaman 36-39).

Şükrü Osman Şenozan yazdığı kitaplardan ziyade yaptığı bestelerle tanınmıştır. Şarkı, ağır semai, yürük semai gibi formlarda besteler yapmış, güfte yazarlığında bulunmuştur. Atatürk için yazdığı ve Türk Ocakları'nda okunan marş, dönemin müzik politikalarını göstermesi açısından önemlidir (Akçiçek ve Karayaman 2007: 125-131). Doktor olması nedeniyle daha çok kendi alanında çalışmalar yapmış, Hıfzısıhha Mecmuası'nda tıpla ilgili makaleler kaleme almıştır (Karayaman 2008: 38). Bununla birlikte tıbbî bilgilerini edebî bir şekilde de dile getirmiş, sağlığın korunmasının önemini anlatan manzum öğütler kaleme almıştır. Mark Twain''in bir hikâyesinin piyese uyarlanmış şeklini Türkçe’ye çevirmiştir.

Kaynakça

Akçiçek, Eren- Mehmet Karayaman (2007). Atatürk'ün Türk Ocakları'nı Ziyaretleri ve Yaptığı Konuşmalar. İzmir: Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.

İBB Atatürk Kitaplığı 57174 Numaralı Müteferrik Evrak.

Karayaman, Mehmet (2008). 20. Yüzyılın ilk yarısında İzmir’de sağlık. İzmir : İzmir Büyükşehir Belediyesi.

Özalp, Nazmi (2000). Türk Mûsikîsi Tarihi II. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

Öztuna, Yılmaz (1969). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi II. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET YUNUS YAZICI
Yayın Tarihi: 31.12.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
İncir Kurdu MücadelesiAbocoli Matbaası / İzmir1928İnceleme
İncir Yurdu Kıraat Kitabı- / -1930İnceleme
Hastalıktan Korunma ve Tedavi Bakımından Derin Nefes İdmanlarıSıhhi Bilgiler Kütüphanesi / Ankara1941İnceleme
Şikago ÇiftçisiCHP Halkevleri / Ankara1942Tiyatro
Çocuk Bakımı ve BeslenmesiCumhuriyet Matbaası / İstanbul1944İnceleme
İşçinin Beslenmesi ve Ameli Kalori RehberiCumhuriyet Matbaası / İstanbul1945İnceleme
Sual ve Cevaplı Çocuk Bakımı ve BeslenmesiCumhuriyet Matbaası / İstanbul1946İnceleme
Hastalıktan Korunma ve Tedavi Bakımında Derin Nefes İdmanlarıSıhhi Bilgiler Kütüphanesi- Cemal Azmi Matbaası / İstanbul1951İnceleme
On İki Öğüt Sağlam ve Uzun Ömürle Yaşamak İçinAnadolu Matbaası / İzmir1952İnceleme
Ses Koruma BilgisiVakıt Matbaası / İstanbul1953İnceleme
Define-i Kimya- / --İnceleme
Aydın'da İncir Tetkikatı- Amerika'dan İncir Mıntıkasında Tetkikat Yapmak İçin Gelen Heyet Raporu- / --İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 3 Eylül 1787Doğum YeriGörüntüle
2Orancı, Rüştü Cumhurd. 28 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂZIM, Çorlulu-zâde Eyyûbî Kâzım Efendid. ? - ö. 1726-27Doğum YeriGörüntüle
4Kürkçü-zâde Osman Remzid. 1875 (?) - ö. 1924 (?)Doğum YılıGörüntüle
5Arseven, Celal Esatd. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Doğum YılıGörüntüle
6KUSURÎ, Hasan Fehmid. 1875 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
7Sait Faik Abasıyanıkd. 18 Kasım 1906 - ö. 11 Mayıs 1954Ölüm YılıGörüntüle
8MERYEM GENÇd. 1892 - ö. 1954Ölüm YılıGörüntüle
9İKRAMÎ (ÇERÇİ/KARACAOĞLAN), Mehmet Gündoğand. 1896 - ö. 1954Ölüm YılıGörüntüle
10İzbudak, Velet Çelebid. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953MeslekGörüntüle
11Yalçın, Hüseyin Suatd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942MeslekGörüntüle
12Mehmet Tahir (BURSALI)d. 22 Kasım 1861 - ö. 28 Ekim 1925MeslekGörüntüle
13Gerçeker, Mustafa Fehmid. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gerçek, Selim Nüzhetd. 1891 - ö. 12 Aralık 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
17ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmând. 1472-3 - ö. 1532Madde AdıGörüntüle